Fotokredit: Colourbox

07.01.21 Bilbranchen Nyheder

Nedlukning – hvornår er der fortrydelsesret?

Spørgsmålet om fortrydelsesret er relativt uprøvet i bilbranchen. I denne artikel er derfor opstillet eksempler, der forklarer, hvad der gælder i forskellige situationer.

Det centrale i forhold til, om der er fortrydelsesret, er hvordan hjemmeside og annoncer er indrettet og formuleret, samt i hvilken omfang bilforhandleren og forbrugeren har mødtes fysisk i forbindelse med, at de indgik aftale. I sidste ende beror det på en konkret vurdering af sagen. Eksemplerne nedenfor, særligt dem, hvor det er en vurderingssager, er derfor alene vejledende.

I dette link er reglerne om fortrydelsesret ved bilsalg under nedlukning uddybet yderligere.

Eksempler, hvor der er fortrydelsesret
Køb i en webshop
Hvis forbrugeren kan bestille og betale for bilen direkte på hjemmesiden, svarende til traditionelle webshop med indkøbskurv, så vil der være fortrydelsesret.

Hjemmeside/annonce opfordrer til onlinekøb
Hvis der i markedsføringen og på hjemmesiden bliver opfordret til, at kunden kontakter forhandleren via mail eller telefon for at indgå en aftale online, vil det føre til at forbrugeren har fortrydelsesret. Under nedlukningen er dette eksempel særlig vigtigt at være opmærksom på.

Aftale indgået andet sted end i forretningen
Hvis en aftale bliver indgået uden for forhandlerens forretningssted, f.eks. hjemme hos forbrugeren, vil forbrugeren også have fortrydelsesret.

Eksempler, hvor det er en vurderingssag, om der er fortrydelsesret
Prøvekørsel i forbindelse med køb af en ny bil
Ved køb af nye biler, så prøvekører forbrugeren typisk ikke den bil, som kunden ender med at købe. Hvis aftalen i øvrigt bliver indgået online, vil kunden stadig have fortrydelsesret, selvom forbrugeren har mødtes med forhandleren for at prøvekøre bilen.

Kunden har prøvekørt en bestemt brugt bil
Ved køb af brugte biler, så prøvekører forbrugeren typisk den bil, som kunden ender med at købe. Hvis der kun har været tale om en prøvekørsel og aftalen i øvrigt bliver indgået online, vil kunden umiddelbart stadig have fortrydelsesret.

Snak og forhandling om ny eller brugt bil
Er der i forbindelse med en prøvekørsel eller besøg i et udstillingslokale været snak og forhandling om en bil, vil kunden nok ikke have fortrydelsesret, selvom aftalen efterfølgende bliver indgået online. Ved en ny bil, skal snakken og forhandlingen dog nok være om samme mærke og model, som kunden ender med at købe.

Eksempler, hvor der ikke er fortrydelsesret
Hjemmeside/annonce uden opfordring til køb
Hvis der på hjemmeside og i annoncer er oplyst mail og telefonnummer, så forbrugeren kan kontakte forhandleren ved interesse, men også indgår aftalen online, så vil der ikke være fortrydelsesret.

Køb i fysisk butik, eventuel med digital underskrift
Hvis forbrugeren henvender sig i butikken og det meste af forhandlingen, papirarbejdet og lignende foregår i butikken, så vil der ikke være fortrydelsesret. Selvom forbrugeren til sidst skriver under digitalt, f.eks. med Nem-ID, vil der stadig ikke være fortrydelsesret.

Unikke bestillingskøb
Hvis en vare er fremstillet på baggrund forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, vil der ikke fortrydelsesret. Der vil dog stadig være fortrydelsesret, hvis fremstillingen eller tilpasningen alene baserer sig på standardvalg, f.eks. i forhold til farve, ekstraudstyr, materialevalg på sæder og lignende. Hvis der er tale om en særlig atypisk eller omfattende kombination af standardvalg kan det dog anses for et bestillingskøb, hvor der ikke er fortrydelsesret.

Privatleasing
Forbrugere har kun krav på fortrydelsesret, når de online køber en bil. Når forbrugere indgår aftale om privatleasing af biler, så vil der derfor ikke være fortrydelsesret.

Salg til erhvervsdrivende
Ved salg til erhvervsdrivende vil der ikke være fortrydelsesret, da det kun gælder for forbrugerkøb.

Kontakt juristerne i Bilbranchen

Er du medlem af Bilbranchen og har brug for vejledning om reglerne om fortrydelsesret, så kontakt gerne chefkonsulent Niels Bruun.

Værdiforringelse
Hvis en forbruger fortryder et køb, skal forhandleren som udgangspunkt betale den fulde købesum til forbrugeren. Har forbrugeren brugt bilen til mere end en prøvetur, kan der dog ske fradrag af den værdiforringelse, der er sket. Det er således ikke altid gratis for kunden at fortryde. Eksemplet er alene vejledende.

Eksempel
Kunden har købt en ny bil for 250.000 kr., der bliver indregistreret og leveret til kunden.

Hvis kunden fortryder ved afhentningen af bilen eller efter en prøvetur, vil det ikke være muligt at fradrage et beløb for den værdiforringelse, der er sket. Heller ikke fordi bilen som følge af indregistreringen har mistet værdi. Kunden skal derfor have 250.000 kr. tilbage. Kunden skal dog betale for omregistreringen.

Har kunden gennem flere dag brugt bilen til diverse køreture, kan der ske fradrag. Er bilens værdi pga. kørslen faldet med 15.000 kr., vil kunden få 235.000 kr. tilbage.

Værdiforringelsen vil svare til forskellen mellem den oprindelige købesum og videresalgsprisen.

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret