Fotokredit: Hans Søndergaard

14.01.21 Bilbranchen Nyheder

Overreaktion at fraråde køb af ny bil

FDM har torsdag den 14. januar udsendt pressemeddelelse, hvor de opfordrer forbrugere til at vente med at købe ny bil til de nye bilafgifter er endelig vedtaget. Bilbranchen forstår frustrationen over usikkerheden, men mener godt, forbrugerne kan handle ny bil i perioden indtil vedtagelse.

FDM skriver i dag ud til sine medlemmer, at de nye bilafgifter har skabt usikkerhed om ikke mindst indbetaling af afgift på elbiler. Derfor anbefaler de nu bilkøbere at vente med at købe ny bil til de nye afgifter er vedtaget medio februar.

"Selvom vi overordnet set er tilfredse med de nye bilafgifter, har hele omlægningen skabt så usikker en situation på bilmarkedet, at vi som bilejernes forbrugerorganisation nu råder de bilkøbere, der har mulighed for det, til at vente med at købe ny bil, til der er kommet klarhed over markedet. Også selvom det ikke er med vores gode vilje. Men som køber risikerer man lige nu, at afgiften og dermed prisen ændrer sig, eller at man skal lægge for høj afgift ud."
Thomas Møller Thomsen, adm. direktør i FDM.

Bilbranchen deler FDM’s frustration over den lange tid, det tager, indtil statens it-systemer understøtter de nye afgifter. Som beskrevet i tidligere nyhedsbreve til Bilbranchens medlemmer, risikerer overgangsperioden at sende bilforhandlere i en kreditklemme, da de skal indbetale den tidligere afgift på bilerne, der for de grønne bilers vedkommende inkluderer en betydelig afgiftsstigning fra nytåret 2020/21. Bilbranchen arbejder sammen med Danske Bilimportører på at finde en politisk løsning på udfordringen.

Vi forstår FDM’s frustration over, at der skal gå så mange måneder indtil statens it-systemer kan understøtte de nye bilafgifter. Men, når det er sagt, er det meget usandsynligt, at behandlingen af lovforslaget vil føre til ændringer i de egentlige satser. Der er jo allerede et politisk flertal for disse. Desuden er det helt normalt at tage forbehold for ændringer i afgifter og for lovforslagets vedtagelse. Thomas Møller Sørensen, direktør i Bilbranchen i DI

Ud over muligheden for at sikre sig med et forbehold i slutsedlen, er der jo også mulighed for at lease en bil, hvor det ikke er forbrugeren, der tager risikoen i forhold til registreringsafgiftens betaling.

Forbehold kan, hvor der lægges ud for den nye afgift, formuleres således:
Afgiftsberegningen er sket i henhold til L129. Der tages forbehold for ændringer og lovforslagets vedtagelse.
Motorregistret er ikke opdateret med den ny afgift og den indbetalte afgift vil senere blive omberegnet i Motorregistret.
Du betaler afgift efter de nye regler, og omberegningen vil derfor ikke medføre betaling til eller opkrævning hos dig efter leveringen, hvis L129 vedtages uden ændringer.

Der findes mange versioner af forbehold, alt efter om nye eller gamle afgiftsregler anvendes og alt efter, om der lægges ud for afgiften eller ej. Det er også muligt at aftale, at begge parter eller kunden fritstilles, hvis lovforslaget ændres eller ikke vedtages. Der er altid mulighed for at kontakte Bilbranchen med henblik på formuleringen af et forbehold, der passer til den risiko, man ønsker at sikre sig selv og/eller sine kunder imod.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold