Fotokredit: Colourbox

09.01.21 Bilbranchen Nyheder

Prøvekørsel er tilladt i begrænset omfang

Bilbranchen og DI har fået bekræftet, at bilforhandlere kan lade kunder prøvekøre og fremvise biler i begrænset omfang.

Ved køb af bil er det ofte afgørende for kunden at se og prøvekøre bilen. Bilbranchen er derfor glade for, at myndighederne på opfordring fra Bilbranchen og Dansk Industri nu har bekræftet, at bilforhandlere kan lade kunder prøvekøre biler og fremvise biler i begrænset omfang. Det sikrer, at bilsalget ikke går unødigt i stå under nedlukningen.

Myndighederne har i en opdateret QA (se link nedenfor) i spg. 31 oplyst:
”En udvalgsvarebutik må godt fremvise eller prøvekøre udvalgsvarer (f.eks. biler og cykler) uden for butikkens matrikel for en eller flere konkrete kunder, så længe det ikke antager karakter af omgåelse af kravet om lukning af udvalgsvarebutikken. Med dette forstås, at man som sælger ikke må benytte f.eks. samme parkeringsplads, rasteplads el. lignende, så det i den forstand f.eks. bliver 'en forlængelse' af butikken.”

Vær opmærksom på, at forbrugere stadig kan have fortrydelsesret, selvom de forud for købet f.eks. har prøvekørt eller mødtes med en sælger på deres bopæl - Nedlukning – hvornår er der fortrydelsesret?

Prøvekørsel
Ved prøvekørsel forstås en gratis køretur, som kunde foretager alene for selv at opleve, hvordan bilen er at køre i.

Prøvekørsel er nu tilladt i begrænset omfang.

Selve bestillingen af en prøvekørsel skal stadig ske online eller telefonisk. Bilbranchen har af myndighederne mundtligt fået oplyst, at selve den fysiske udlevering skal ske uden for butikkens matrikel. Det kan f.eks. være hjemme hos kunden.

Bilbranchen vil følge op på, hvordan udleveringen faktisk skal ske, og høre om udleveringen eventuelt kan foregå på en måde svarende til det såkaldte ”click and collect”.

I forbindelse med udleveringen af bilen er det vigtigt fortsat at være opmærksom på smitterisiko. Bilbranchen anbefaler at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. brug af mundbind og håndsprit.

Fremvisning
Fremvisning, forstået som et fysisk møde mellem en sælger og en kunde, hvor sælgeren præsenterer en bils egenskaber, udstyr med videre, er også gjort tilladt, når det foregår uden for egen matrikel og i begrænset omfang.

Der skal således være tale om individuelle aftaler, og må ikke fast ske fra samme lokalitet.

Kontakt Bilbranchen med spørgsmål

Er du medlem af Bilbranchen og har spørgsmål til tiltagene, kan du kontakte chefkonsulent Niels Bruun.

QAS OM NEDLUKNING AF DETAILHANDEL

Erhvervsstyrelsens Q&A
Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret