04.02.21 Bilbranchen Nyheder

Hjælpepakke – kompensation for faste omkostninger

Der er kommet afklaring om opgørelse af kompensationsperioden, som der indtil nu har været uklarhed om. Kompensationsperioden svarer til den periode, hvor der har været nedlukning af detailhandlen.

I forbindelse med kompensation for faste omkostninger findes der to ordninger. Den almindelige (kompensation for midlertidige og målrettede faste omkostninger) og en light-udgave (kompensation for stedbundne faste omkostninger).

Ansøgningsfristen for begge ordninger er den 15. april 2021.

Kompensation for midlertidige og målrettede faste omkostninger
Bekendtgørelsen for denne ordning kan findes her - Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger.

Der kan læses mere om ordningen på virk.dk - Kompensation for midlertidige og målrettede faste omkostninger.

Ved denne ordning er der krav om revisorerklæring.

Kompensationsperiode
Virksomheder ramt af de nuværende restriktioner kan vælge udelukkende at søge kompensation for perioden med tvangslukning. Kompensationsperioden kan derfor starte fra den 25. december 2020.

Det gør, at en høj omsætning i perioden op til nedlukningen ikke påvirker virksomhedens mulighed for kompensation i selve perioden med tvangslukning.

Slutdatoen er den 28. februar 2021.

Bilbranchen har fået bekræftet, at bilforhandlere kan søge kompensation for perioden fra 25. december 2020 til 28. februar 2021, uanset om der har været omsætning i perioden eller ej.

Referenceperiode
Referenceperioden er den periode der sammenlignes med for at kunne opgøre virksomhedens procentuelle omsætningsnedgang i kompensationsperioden.

Referenceperioden er fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

Kompensationssats
Der gives kompensation for en del af de faste omkostninger afhængig af omsætningsnedgangen. Jo højere omsætningsnedgang, jo højere kompensationssats.

Rent teknisk omregnes omsætning for både reference- og kompensationsperiode til en gennemsnitlig omsætning pr. dag, der herefter sammenlignes.

Omsætningsnedgangen skal være mindst 30 pct. for at give kompensation. En omsætningsnedgang fra og med 30 pct. op til 35 pct. medfører en kompensationssats på 40 pct. Kompensationssatsen stiger jo højere omsætningsnedgangen er.

Light-ordningen (kompensation for stedbundne faste omkostninger)
Bekendtgørelsen for denne ordning kan findes her - Bekendtgørelse om kompensation for stedbundne faste omkostninger.

Der kan læses mere om ordningen på virk.dk - Kompensation for stedbundne faste omkostninger.

Kompensations- og referenceperiode er den samme som for den almindelige ordning.

Denne ordning er særlig relevant for mindre virksomheder. Ved denne ordning skal der ikke bruges revisorerklæring. Ordningen dækker frem til 28. februar 2021.

Ved en omsætningsnedgang på mindst 30 pct., vil det være muligt at få dækket 50 pct. af virksomhedens faste omkostninger. Kompensation kan dog maksimalt være på 100.000 kr. pr. måned pr. virksomhed.

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret