Fotokredit: Colourbox

09.02.21 Bilbranchen Nyheder

L129 om de nye bilafgifter er nu vedtaget

Lovforslaget om de nye bilafgifter m.m. blev som ventet vedtaget ved tredjebehandlingen i Folketinget den 9. februar.

Som ventet blev L129 vedtaget med de ændringsforslag, som blev fremsat om bl.a. maksafgiften for varebiler og ligestilling mellem køb og bindende leasingaftaler.

Ikke trådt i kraft endnu
At lovforslaget er vedtaget ændrer imidlertid ikke på, at ændringerne i registreringsafgiftsloven først formelt træder i kraft den 1. juni 2021, hvor DMR forventes at være tilrettet systemmæssigt i forhold til ændringerne. Vedtagelsen af lovforslaget betyder dog, at det ikke længere er nødvendigt at tage forbehold i slutsedler og andre former for købsaftaler for, at L129 vedtages. Dog anbefaler Bilbranchen fortsat, at slutsedlen/købsaftalen indeholder oplysning om, at prisen og afgiften er beregnet efter de nye regler og at en omberegning efter 1. juni ikke medfører opkrævning hos eller tilbagebetaling af afgift til kunden. Forbeholdet kan eksempelvis formuleres således:

Afgiften er beregnet efter seneste ændringer af lov om registreringsafgift. Motorregistret er endnu ikke opdateret med disse. Den indbetalte afgift vil derfor senere blive omberegnet i Motorregistret efter de nye regler.
Eftersom afgiften er bergenet efter de nye regler, vil omberegningen ikke medføre tilbagebetaling til eller opkrævning hos dig efter leveringen.

Vedtagelsen af L129 ændrer heller ikke på, fakturaer på biler solgt efter de nye regler i perioden ind til 1. juni også skal oplyse om den afgift, der er indbetalt til DMR og totalprisen inklusiv moms og afgift efter de gældende regler (dvs. de regler og satser, der anvendes af DMR ind til 1. juni 2021).

Husk at indsende dokumentation for biler på overgangsordning
Bilbranchen minder om, at biler solgt på en bindende aftale senest den 17. december 2020, kan afgiftsberigtiges efter de regler, satser og brændstofnormer der var gældende den 17. december 2020, men at det er en forudsætning, at dokumentation for den bindende aftale indsendes inden køretøjet registreres eller angives på månedsangivelsen (hvilket typisk er umiddelbart inden registreringen foretages). Dokumentation skal indsendes via TastSelv Erhverv, vælg Bil og motor > Bindende købsaftale . Der skal samtidig vedlægges en erklæring om, at overgangsordningen ønskes anvendt. Dokumentation og indsendelse af erklæring foregår via den dertil indrettede side på TastSelv. Erklæringen består i, at anmelder i en tekstboks skal skrive, at reglerne pr. 17. december 2020 ønskes anvendt ved afgiftsberigtigelsen.

Biler solgt på en bindende aftale senest den 17. december 2020 kan faktureres på baggrund af 2020-satserne, men faktura skal for disse køretøjer også indeholde oplysning om pris inklusiv moms og afgift og den indbetalte afgift til DMR efter de gamle 2021-regler.

Omberegning
Pr. 1. juni forventes DMR at være tilrettet. Herefter følger omberegning af alle de køretøjer, som er afgiftsberigtiget fra og med 18. december 2020 til og med 31. maj 2021. Dette omfatter nye biler, brugte biler, nye og brugte biler på overgangsordning, biler på forholdsmæssig afgift og genberegninger af leasingbiler m.fl. Motorstyrelsen har oplyst, at man forventer at kunne køre omberegningen automatisk – ikke manuelt. Styrelsen oplyser også, at man mener at være i besiddelse af de nødvendige oplysninger til brug herfor – herunder NEDC-tal.

Udskydelse af betaling af registreringsafgift
Lovforslaget om udskydelsen af betalingsfristen for registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. for marts 2021 blev også vedtaget i Folketinget den 9. februar. Betalingen af den angivne afgift for marts 2021 skal herefter indbetales den 15. november 2021. Der skal ikke betales renter af det udskudte beløb. Selvanmeldere skal fortsat angive registreringsafgift for marts, det er kun betalingen, der udskydes. Den enkelte selvanmelder skal derfor fortsat godkende månedsangivelsen for marts 2021 senest den 15. april 2021. Betalingsudskydelsen gælder alle selvanmeldere, og betalingsfristen for marts bliver automatisk rykket til 15. november. Forhandlere eller private, der lader Motorstyrelsen værdifastsætte køretøjer, er ikke omfattet af betalingsudskydelsen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold