Fotokredit: Bilbranchen

19.12.22 Bilbranchen Nyheder

Et spændende år går på hæld - et uforudsigeligt år begynder

Bilbranchens direktør ser tilbage på et år med bl.a. en ny gruppefritagelse fra EU, uro om plug-in bilerne og klare retningslinjer for mobile værksteder. Forude venter et nærmest uforudsigeligt år for branchen.

2022 blev endnu et år i rækken, hvor den køreplan, som var lagt inden juleferien i 2021, allerede så helt anderledes ud efter nytår.

Uro om pluginnerne

Året var kun lige begyndt, da Bilbranchen atter skulle forholde sig til afgiftsaftalen fra 2020. Plug-in hybriderne gik som varmt brød i 2021, og det mente flere brancheaktører og politiske partier tilsyneladende var en skidt ting. Misvisende påstande fløj rundt, selvom Bilbranchen stilfærdigt forklarede, at der er forskel mellem plug-in hybridernes CO2-udledning fastsat i deres typegodkendelse og de udledningsantagelser, som benyttes i 2020-aftalen. Skatteministeren blev dog kaldt i samråd af Enhedslisten, og med det var den tiltrængte ro og klarhed om bilafgifterne forsvundet. Takket være et godt samarbejde mellem De Danske Bilimportører, FDM og Bilbranchen lykkedes det gennem saglige argumenter i pressen og et godt netværk på Christiansborg at lande debatten, og senere aftalejusteringerne, et sted, som var langt mere tålelig for branchen. Justeringer, hvor der hverken ændres i registreringsafgiften eller i den grønne ejerafgift.

Motorstyrelsens trappemodel i fokus

Vores branchejuridiske rådgivning har som sædvanlig været en vigtig del af vores værdiskabende arbejde i året, der er gået. Sikkerhedsstillelse efter Motorstyrelsens trappemodel har i år været væsentligt. Vi har siden 2019 kritiseret trappemodellen, fordi den blev anvendt uden at tage hensyn til eksempelvis en bilvirksomheds alder eller solvens. Bilbranchen har bistået en medlemsvirksomhed med at klage over størrelsen på den sikkerhed, Motorstyrelsen havde fastsat. Til vores store glæde kunne vi i juni og senere i november konstatere, at klagen førte til, at Landsskatteretten erklærede sig enig i, at Motorstyrelsen altid har pligt til at foretage en individuel og konkret vurdering af den enkeltes forhold. Kendelsen er ikke blevet anket, og Motorstyrelsen vurderer nu konsekvenserne af kendelsen. En vigtig sejr for branchen, og vi følger selvfølgelig op.

En sejr for de europæiske bilforhandlere

En anden klar sejr, ikke bare for Bilbranchens medlemmer, men for alle de europæiske bilforhandlere, var, at gruppefritagelsen endte, som den gjorde. Rundt omkring i Europa ser vi producenter, som afprøver nye typer af kontrakter med elementer fra både forhandler- og agentmodellen. Men her er EU-kommissionens, og vores, vurdering den samme. Enten er man agent, eller også er man forhandler. Det afgørende er ikke kontrakten mellem parterne, men hvordan risiko, investeringer og omkostninger er fordelt. Vi har i Bilbranchen hele tiden holdt fast i, at den ene model kan være lige så god som den anden for den enkelte bilvirksomhed, men der skal være klare linjer, og dem har vi langt hen ad vejen fået nu – ikke mindst takket være et godt samarbejde med vores europæiske søsterorganisationer.

Klarhed over reglerne for mobile værksteder

Klarhed var også noget, som branchen ønskede, når det kom til de arbejdsmiljø- og miljømæssige regler for værksteder og andre virksomheder, der tilbyder mobil reparation og service af personbiler. Derfor udgav Dansk Metal og Bilbranchen i regi af BFA Industri i marts en ny vejledning, som skitserer, at uanset om arbejdet foregår på værkstedet eller ude hos kunden, så gælder de samme arbejdsmiljøregler. Senere fastslog Miljøstyrelsen, efter dialog med Bilbranchen, også, at mobile værksteder ligesom faste værksteder skal overholde de samme miljømæssige regler. Men da der i sagens natur kan være spørgsmål og praktiske udfordringer med at efterleve kravene ude hos den enkelte bilejer, vil Bilbranchen fortsat arbejde videre med området og løbende komme med konkret vejledning og hjælp til medlemmer med at overholde reglerne. Og det samme vil vi gøre inden for arbejdsmiljøhåndteringen af elbiler, som vi og Dansk Metal tilsvarende udgav en vejledning om her i november.

God dialog om udviklingen af Autotaks

På skadesområdet holder Bilbranchen fortsat en god dialog med F&P om især udviklingen af Autotaks og Stortaks for lastbiler. Vi ønsker fortsat at være en medspiller i forhold til at udvikle skadesområdet, og vi har oplevet, at vores tilgang har båret frugt ved at give en lang række konkrete resultater for vores medlemmer i år som i de foregående år. Eksempelvis har vi bidraget til F&P’s nye strategi for Autotaks, og vi er et aktivt medlem af F&P’s Ekspertudvalg for Værksteder, hvor vi har en lang række konkrete forslag til forbedring af systemet.

.... og sidst, men ikke mindst

Foruden alt ovenstående, har vi i år også haft fokus på at rådgive medlemmerne om ændringerne i købeloven, holdt Motorstyrelsen i ørene om de sidste omberegninger, bistået medlemmerne i forhold til domstoleudfaldene af sager vedrørende vanvidskørsel, landet muligheden for en fordelagtig Tryg Cyberforsikring for medlemmerne, fået søsat en ny akademiuddannelse med fokus på eftermarkedet, har for første gang været med til at udvælge Årets Mekanikerlærling, fik styrket personvognsmekanikeruddannelsen med syv nye fag, der tager uddannelsen i en endnu grønnere retning, og løbende klædt vores medlemmer på med informationer om tilskudspuljer til energiforbedring og andre regeringstiltag, der har skullet afbøde de stigende energiomkostninger for virksomhederne.

Endelig vil jeg gerne kvittere for de over 300 fremmødte medlemmer og samarbejdspartnere, som den 17. maj gjorde Bilbranchens årsdag – Kloge valg i en usikker verden – til noget helt særligt. En helt forrygende dag med branchen, hvor vi sammen med oplægsholdere fra ind- og udland satte fokus de store tendenser i en mildest talt usikker tid. Husk allerede nu at sætte kryds den 11. maj, hvor vi gentager succesen.

Uforudsigeligt år i vente med spændende dagsordener

Forude venter endnu et år med ”business as unusual”. Markedsmæssigt bliver 2023 nærmest uforudsigeligt. Jeg forventer en udbudsside, der et godt stykke inde i det nye år fortsat vil være påvirket af fabrikkernes omlægning af produktionen kombineret med komponentmangel og logistikudfordringer. Inflation og lavere forbrugertillid vil tynge efterspørgslen, men allerede nu ser vi bedringer og sågar faldende renter. Så måske, måske ikke, står vi i en ny situation midtvejs i 2023. Mit bedste bud for bilsalget i det kommende år er derfor et udfordret første halvår, mens jeg både håber og tror på et bedre andet halvår med forbedrede leverancer og ikke mindst et opsparet behov for at købe bil.

På den kommercielle front vil producenternes distributionsstrategier være det store emne. I det forgangne år har vi set nye kontrakter til forhandlerne, hvor producenter inddrager elementer fra både forhandler- og agentmodel, og der vil komme mere af denne slags i det nye år. Vi kommer i Bilbranchen derfor til at dedikere ressourcer til at hjælpe medlemmerne med at sikre, at kontraktudspillene holder sig inden for lovgivningen. Senest har Bilbranchen lanceret en omkostningstjekliste til agentkontrakter, som man passende kan dykke ned i allerede nu.

ESG-dagsordenen bliver også et stort emne i det kommende år, og på lastbilområdet venter vi spændt det endelige udfald af de varslede ændringer af reglerne for nationale individuelle godkendelser af køretøjer, som vi forventer lander i 2023 med ikrafttrædelse tidligst i 2024.

Vi kommer til at tale om bilafgifter igen

Slutteligt forventer jeg, at vi kommer til at tale om bilafgifter igen. Vi må erkende, at præmisserne bag afgiftsmodellen fra 2020 ikke længere stemmer overens med virkeligheden. For priserne på produktionen af elbiler står ikke til at falde i de kommende år, som det var ventet, men til at stige. Det udfordrer modellen med gradvist at indføre mere afgift på de grønne biler. Dette har Bilbranchen i de seneste uger gjort partierne i den nye regering opmærksom på, og det glæder mig, at vores arbejde har fundet vej til regeringsgrundlaget, hvor man skriver, at regeringen vil se på bilafgifterne i lyset af den teknologiske udvikling med henblik på at løfte ambitionerne for antallet af solgte elbiler frem mod 2030.

Spænd sikkerhedsselen og hold godt fast i rattet, der bliver rigeligt at se til i det nye år. Indtil da ønsker jeg alle medlemmer og samarbejdspartnere et godt og lykkebringende 2023.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold