Fotokredit: Colourbox

01.09.23 DI Bilbranchen Nyheder

Deltag i workshop og styrk din viden om hvidvask

Erhvervsstyrelsen afholder i november en case-baseret workshop om hvidvask i Danmark, der skal øge erfaringsudvekslingen mellem relevante brancher og myndigheder.

En række myndigheder og styrelser inviterer underretningspligtige efter hvidvaskloven, heraf virksomheder, der sælger biler, til gratis case-baseret undervisning 1. november og 16. november. Det er Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet, som står for arrangementerne.

Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand. Arrangementerne derimod er et mix af undervisning i plenum og gruppedialoger, og der vil være rig mulighed for videndeling og spørgsmål. Der vil være undervisere fra ovennævnte myndigheder.

Der tages udgangspunkt i cases om hvidvask og terrorfinansiering. Casene er så brede, at der vil være vinkler fra alle ovenstående aktører, og de forskellige cases er blevet til med inputs fra forskellige brancher. Som en del af ’Hvidvaskforum’ og ’Den nationale strategi’ har undervisningen til formål at styrke det overordnede vidensniveau og erfaringsudvekslingen hos ansatte i og på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder.

Her foregår undervisningen

  • Hos Finanssektorens Uddannelsescenter: Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, onsdag den 1. november 2023, kl. 9:00-16:00.
  • Hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, torsdag den 16. november 2023, kl. 9:00-16:00.

Arrangementerne er gratis. Det er ikke muligt at deltage virtuelt.

Begrænsede pladser – frist for tilmelding i september
Grundet undervisningens format vil der være begrænsede pladser. Tildeling af pladser vil have fokus på at sikre branchemæssig diversitet i deltagerkredsen.

Såfremt arrangementerne kunne have interesse, bedes du registrere dig og din virksomhed senest 15. september 2023. Du vil snarest efter fristen høre, om du har fået en plads.

Tilmeld dig her

erhvervsstyrelsen.dk
Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold