Fotokredit: Colourbox

08.10.20 Bilbranchen Nyheder

Lønkompensation i bilbranchen

Ordningen med lønkompensation er i løbet af det seneste halve år blevet flittigt brugt på tværs af mange brancher - herunder også i bilbranchen. Bilbranchen har set på brugen af lønkompensationsordningen i bilbranchen.

Det seneste halve år er der sendt en lang række hjælpeinitiativer ud til danske virksomheder for at holde hånden under dansk økonomi. Den 14. marts 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter eksempelvis enige om aftalen om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. "Med aftalen kan tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, beholde deres job og løn, indtil den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet er i bedring," lød det i aftaleteksten.

Onsdag den 25. marts 2020 blev det muligt at søge om lønkompensation. Og en måneds tid senere viste en opgørelse fra Erhvervsministeriet, at 150.000 danske lønmodtagere ville stå til at blive sendt hjem med fuld løn. Da nedlukningen var på sit højeste, var flere end 244.000 lønmodtagere ifølge ministeriet sendt hjem - eller planlagt hjemsendt - med lønkompensation fra staten. I dag har i alt 272.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked ifølge Erhvervsstyrelsen været omfattet af ordningen. Det svarer til ca. 14. pct. af alle private lønmodtagere.

I bilbranchen blev ordningen om lønkompensation også taget godt imod. Knap hver syvende virksomhed i branchen valgte at gøre brug af ordningen, idet 1.100 virksomheder af de i alt 7.300 virksomheder i branchen (optalt ved unikke CVR-numre i 2018) valgte at gøre brug af lønkompensation. Derudover er i alt 8.100 lønmodtagere i branchen sendt hjem som en del af ordningen med lønkompensation; det svarer til ca. hver sjette lønmodtager i branchen.

Bilbranchens brug af lønkompensation Data for antal virksomheder og antal lønmodtagere

Medio september blev lønkompensationsordningen erstattet af en ny, midlertidig ordning for arbejdsfordeling, som foreløbig løber indtil årets udgang med mulighed for virksomheder at gøre brug af den indtil udgangen af april 2021. Derudover er der bl.a. indgået en trepartsaftale om midlertidig løntilskudsordning til lærlinge og elever resten af 2020.

Denne artikel er et udklip af Bilbranchens seneste branche- og konjunkturanalyse

Læs hele udgaven af Tendens
Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold