Fotokredit: Colourbox

13.04.21 Bilbranchen Nyheder

Øget skrotpræmie fornyer bilparken

Ny forhøjet skrotpræmiepulje skal sætte skub i at få de ældste dieselbiler ud af den danske bilpark. Tidligere puljer har vist, at der er rift om midlerne til de hævede skrotpræmier, og denne gang forventes ikke at være anderledes. Men hvad betyder det for sammensætningen af bilparken og dermed for eftermarkedet?

Tirsdag den 6. april åbnede en ny pulje for forhøjet skrotningspræmie til bilejere af de ældste dieselbiler fra før 2006. 1. januar 2006 trådte Euronorm 4 i kraft for alle nyregistrerede person- og varebiler, som bl.a. halverede den maksimale NOx- og partikeludledning.

Til den nye pulje er der i alt afsat 100 mio. kr.1, som lige som tidligere puljer vil blive udbetalt efter først-til-mølle-princippet. Det betyder, at forhøjelsen af skrotningspræmien til 5.000 kr. falder bort, i det øjeblik puljen er brugt eller senest 31. december 2021.

Der har løbende været afsat midler fra politiske aftaler, der skulle fjerne de ældste dieselbiler fra den danske bilpark. I nedenstående oversigt er de seneste tre års puljer vist. Sidste år var afsat 26 mio. kr. til at skrotte ca. 9.000 ældre dieselbiler. 2020-puljen blev brugt på kun 16 dage og udløb således 20 dage før fristen naturligt udløb. Med udgangspunkt i erfaringerne fra de to seneste års puljer vil puljen i år være opbrugt efter ca. 80 dage.
15 Midler til skrotningspuljer 2019-2021.jpg

Ifølge et folketingssvar antager Skatteministeriet2 i sine beregninger, at de biler, der ekstraordinært skrottes som følge af en forhøjet skrotningspræmie, i gennemsnit får deres skrotningstidspunkt fremrykket med ét år. Dermed må det antages, at antallet af ekstra ældre dieselbiler, der i år kan modtage den forhøjede skrotningspræmie, vil tilsvarende være færre hos autogenbrugerne til næste år.

Ikke desto mindre kommer fremskyndelsen af skrotningstidspunktet på et belejligt tidspunkt for landets bilforhandlere efter to måneders nedlukning i starten af året.3 Men hvor meget betyder de ældre dieselbilers afgang fra bilparken for den samlede danske bilpark?

16 Bestand af ældre dieselbiler i alt.jpg


På nationalt niveau har andelen af de ældre dieselbiler fra før 2006, som de seneste skrotningspuljer har været rettet mod, været stødt aftagende de seneste år. For blot fem år siden stod de ældre dieselbiler for næsten fem pct. af bestanden. I starten af i år stod de for lige i underkanten af to pct. Det er en afgang af de ældre dieselbiler fra den samlede bilbestand på ca. 67.000 dieselbiler på de fem år, og i starten af i år var der således ca. 52.000 ældre dieselbiler tilbage i den samlede nationale bestand.

Regionernes ældre dieselbiler
De ca. 52.000 ældre dieselbiler findes overvejende i Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor lidt over halvdelen af alle ældre dieselbiler befinder sig. Det er imidlertid i Region Nordjylland og Region Sjælland, at de ældre dieselbiler udgør de største andele af den samlede bestand af personbiler på henholdsvis 2,4 pct. og 2,2 pct. af den samlede regionale bestand. Det er altså med andre ord i disse områder, der vil være den størst mulige ændring i eftermarkedet for områdernes bilværksteder.

17 Bestand af ældre dieselbiler pr region.jpg

Med udgangspunkt i, at ca. 35.000 af de ca. 52.000 ældre dieselbiler vil være skrottet efter 2021-skrotningspuljen er opbrugt, vil kun ca. en tredjedel af bilerne fra før 2006 således være tilbage. Eksempelvis vil ca. 4.500 af de i alt ca. 14.000 ældre dieselbiler i Region Midtjylland være tilbage, når 2021-skrotningspuljen er opbrugt. Bliver der skrottet flere end der er penge til i puljen, vil regionens bestand naturligt være det mindre.

Denne artikel er et udsnit af Bilbranchens seneste konjunktur- og brancheanalyse, Tendens, der udkommer hvert kvartal og senest er udgivet 8. april 2021. Læs hele udgaven her.

Noter

1. Ny dieselpulje åbner i løbet af 2021, december 2020, Miljøstyrelsen.

2. Folketingets skatteudvalgs spørgsmål nr. 159 af 30. september 2018 (alm. del).

3. Ifølge ovenstående folketingssvar antager Skatteministeriet, at ”de fremskyndede skrotninger vil medføre fremskyndelse af køb af nye og nyere brugte biler.”

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold