Fotokredit: Colourbox

12.04.21 Bilbranchen Nyheder

Positivt lastbilsalg i første kvartal

Året er startet godt for lastbilhandlen, der tre måneder inde samlet set ligger ca. ni pct. over første kvartal sidste år. Også på lastbilbranchens eftermarked, er der positive takter.

Coronakrisen har for mange brancher skabt negative forventninger til både 2020 og for nogle også for hele eller dele af 2021. Det samme har været tilfældet for mange i lastbilbranchen, der i slutningen af 2020 måtte se lastbilsalget blive sendt et godt stykke ned under 2019-niveauet med hele 26 pct. nedgang i salget.

Derfor er det også positivt for lastbilbranchen, at der i første kvartal i år er blevet indregistreret ca. ni pct. flere nye lastbiler i forhold til samme kvartal sidste år. Det er primært lastbiler med en totalvægt på 16-18 ton og 25-26 ton, der er blevet indregistreret relativt flere af end sidste år, selvom niveauet naturligvis ikke kan måle sig med et rekordhøjt 2019-salg. Den positive vækst i lastbilsalget hænger bl.a. godt sammen med, at transport- og logistikbranchens omsætning har været i vækst de seneste måneder.
14 Lastbilsalget K1 2021.jpg

Ser vi på udviklingen de seneste elleve år, er det især lastbiler med en totalvægt på 25-26 ton (mørkeblå), der har fyldt meget i nyregistreringerne. Dernæst er lastbiler på mellem 16-18 ton (lyseblå) også attraktive sammen med de helt tunge lastbiler over 26 ton (lysegrå). Sidstnævnte er især godt for den brede lastbilbranche, idet disse køretøjer typisk består af særopbygninger, og som dermed afgiver aktivitet til en lang række både underleverandører og opbyggere ud over naturligvis lastbilforhandlerne.

Lastbilbranchens eftermarked1
Danmarks Statistik udgav medio marts 2021 opdaterede tal for transportarbejdet ved kørsel med dansk lastbil til og med fjerde kvartal 2020. Tallene viser, at det samlede transportarbejde med danske lastbiler steg fire pct. i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,8 mia. tonkm., når der korrigeres for sæsonudsving.

Den nationale transport faldt med én pct., imens den internationale transport steg 38 pct. Det nationale transportarbejde udgjorde 87 pct. af de danske lastbilers transportarbejde. Det var hovedsageligt internationale transporter fra Danmark til udlandet, der trak væksten i den internationale transport op med en stigning på 52 pct. Transporterne fra udlandet til Danmark er steget 10 pct.

Denne artikel er et udsnit af Bilbranchens seneste konjunktur- og brancheanalyse, Tendens, der udkommer hvert kvartal og senest er udgivet 8. april 2021. Læs hele udgaven her.

Noter

1. Afsnittet er et udsnit af Danmarks Statistiks artikel fra den 19. marts 2021 om Vækst i danske lastbilers transportarbejde i 4. kvt.

Transportarbejdet i tonkm findes ved at gange gods i ton med distance i km.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold