Fotokredit: Getty Images

19.04.22 DI Bilbranchen Nyheder

Tydelig vækst i grønt bilsalg under corona

Til trods for en stort set bekæmpet coronakrise ligger bilsalget stadig på rekordlavt niveau i årets første kvartal. Til gengæld er det grønne bilsalg steget markant under coronatiden.

Bilbranchen er om nogen omstillingsparat. Trods store nedlukninger af samfundet, og dermed begrænsede salgsmuligheder i lange perioder under coronapandemien, samt nedlukning af de fysiske bilhuse, nye bilafgifter i starten af 2021 og løbende håndtering af leveringsudfordringer med nye biler, har branchen formået at fortsætte høj omsætningsaktivitet.

Vi kommer imidlertid ikke udenom, at den længerevarende mikrochip-krise, og nu den ulykkelige invasion af Ukraine, forstærker udfordringerne for landets bilforhandlere. Mange bilproducenters produktion af nye biler er blevet stærkt påvirket pga. manglende komponenter, og således har salget af nye personbiler taget endnu et hårdt slag i starten af 2022.

I alt blev der indregistreret ca. 34.200 nye personbiler i første kvartal, hvilket er ca. 22 pct. under samme kvartal i 2021, hvor bilhusene endda var lukket ned i starten af perioden. Vi skal helt tilbage til år 2010, for at finde så lavt et niveau for nybilsalget, som vi oplevede i første kvartal 2022.

image3qnmn.png

Det var imidlertid især de konventionelle diesel- og benzinbiler, der tog et dyk nedad i første kvartal i år i forhold til samme kvartal sidste år. Indregistreringen af nye benzin- og dieselbiler faldt ca. 32 pct., hvor antallet af nyregistrerede plugin hybridbiler faldt med ca. 26 pct. i samme periode. Imens blev antallet af nyregistrerede elbiler fordoblet i samme periode, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der er indfaset lidt mere registreringsafgift på plugin hybridbiler samtidig med, at bilproducenterne i EU presser på, for at få nye elbiler ud fra produktionsbåndene foran mange af de konventionelle benzin- og dieselpersonbiler.

imagepk7tl.png

De nye bilafgifter med virkning fra 18. december 2020 betød bl.a., at de grønne biler blev favoriseret over for de konventionelle diesel- og benzinbiler. Det har, sammen med en markant vækst i antallet af elbiler på markedet, haft en hurtig virkning på nybilsalget, der har set de grønne biler storme derudad under coronakrisen. Samtidig betød aftalen fra 2020, at den lave strømafgift til opladning af biler fortsatte, hvilket har gjort totalomkostningerne for de grønne biler attraktive til trods for de relativt høje købspriser.
imageuxm9w.png
I ovenstående oversigt er det tydeligt, hvordan de grønne biler har vundet godt indpas i nybilsalget, og det er sandsynligt, at såfremt udbudssituationen hos bilproducenterne havde været normaliseret i denne periode, ville endnu flere, især elbiler, have været tilgængelige til indregistrering på det danske bilmarked.

Størrelsen betyder noget
Det er ikke kun blandt de forskellige drivmiddeltyper, der er sket en forskydning før og efter coronavirussens udbredelse. Også blandt segmenterne er der sket en bevægelse de seneste år væk fra de mindste biler og over i især SUV’erne. Den store generelle interesse i SUV’erne har derudover været med til at skubbe på for flere grønne biler i nybilsalget.

Fordelingen mellem segmenterne nedenfor viser således, at 40 pct. af alle nyregistreringer under coronakrisen var SUV’er. Før corona udgjorde segmentet ca. hver fjerde nyregistrerede personbil, og dengang var de mindste biler det mest populære segment med i alt ca. 35 pct. af totalsalget. SUV-segmentets stigende popularitet har betydet, at alle andre segmenter har mistet markedsandele mellem de to perioder.
imageatscl.png

En lignende opgørelse isoleret for de grønne personbiler viser, at SUV’erne har stået for hele 61 pct. af det grønne nybilsalg under corona. Ser vi på en tilsvarende periode op til coronanedlukningen i marts 2020, stod de grønne SUV’er ”kun” for 34 pct. af det samlede grønne nybilsalg. Bilproducenterne har således satset på et særdeles attraktivt segment til de grønne biler, og forbrugerne har kvitteret ved at vise stor interesse for segmentet.
imagexrakh.png

Antallet af grønne bilmodeller er desuden mere end fordoblet siden coronaens indtræden i vores hverdag. Det betyder, at de seneste ca. 25 måneder, hvor vi har levet med corona, har der været tæt på 200 forskellige bilmodeller i udbud på det danske marked. Af disse grønne bilmodeller var ca. 41 pct. af modellerne i SUV-segmentet. Dette tal var kun ca. 33 pct. i de 25 måneder op til coronanedlukningen i marts 2020.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold