31.01.23 DI Bilbranchen Nyheder

Markant dyk i brugtbilsalget i slutningen af 2022

Fjerde kvartal gav en endnu større lussing til et i forvejen blødende brugtbilmarked. Dermed endte brugtbilsalget for hele 2022 ca. 15 pct. nede i forhold til 2021.

Markedet for salg af brugte biler i 2022 kan deles i to. Der var én type brugtbilmarked i månederne fra start januar og cirka frem til slutningen af september, hvor brugtbilsalget kørte godt og hvor markedet generelt set var i underudbud. Til gengæld indtraf et helt andet brugtbilmarked fra cirka oktober og året ud. Her gik brugtbilsalget nærmest i stå mange steder i landet. Hvad angik brugte elbiler måtte 96 pct. af bilforhandlerne ifølge Bilbasen nedjustere deres priser på brugte elbiler som følge af den lavere efterspørgsel. Samlet set faldt brugtbilsalget 14,6 pct. i 2022 i forhold til året før.

Hvis vi zoomer ind på de tre sidste måneder af 2022, er det tydeligt at se, at der skete et skifte fra et meget udbudsdrevet marked op til og med tredje kvartal, til et efterspørgselsdrevet marked i fjerde kvartal; en tendens, som er fortsat ind i 2023. Faktisk er de sidste tre måneder af 2022 det dårligste fjerde kvartal, målt på fjerde kvartals andel af det samlede brugtbilsalg for året, siden finanskrisen startede i fjerde kvartal 2008.

Det betød med andre ord, at fjerde kvartal gav en endnu større lussing til det samlede brugtbilsalg, end de første tre kvartaler havde givet anledning til. De tre første kvartaler af 2022 lå således 8,2 pct. under samme tre kvartaler året før, og var dermed de laveste første tre kvartaler siden 2014. Det hænger naturligvis bl.a. sammen med situationen på nybilmarkedet, der bl.a. medførte, at brugte biler ikke skiftede hænder lige så ofte. Hertil kommer, at Bilbasen oplevede dalende efterspørgsel på brugte biler allerede fra maj måned 2022.

Denne udvikling henover året betød også, at priserne stille og roligt blev nedjusteret i årets andet halvår. Især prisen på brugte elbiler dalede som nævnt markant og ifølge Bilbasen medførte det bl.a., at priserne på en nyere brugt elbil var lavere ved starten af 2023 end de var ved indgangen til 2022. Som nedenstående udvikling viser, var især brugte elbiler hårdt ramt af nedgangen i efterspørgslen.

Ifølge Bilbasen var liggetiderne i årets første seks måneder for elbiler i almindelighed, og for de nyere elbiler i særdeleshed, rekordlave med et gennemsnit på 17 liggedage for alle solgte biler på Bilbasen. Dette har imidlertid ændret sig i takt med, at udbuddet af brugte elbiler er steget i forhold til efterspørgslen. I midten af januar 2023 var liggetiden i gennemsnit 26 dage – dog med store forskelle blandt mærker og modeller. Det samlede antal solgte brugte elbiler holdt imidlertid et stabilt højt niveau generelt igennem hele 2022.

Elbiler ligger således fortsat i underudbud til trods for de markante prisfald, som måske med Teslas seneste udmelding om prisfald ikke har set bunden endnu. Den faste indikator for brugtbilsalget de kommende tre måneder, Udbudsindikatoren, viser således, at der er særlige segmenter af biler, der er værre ramt end andre.

Det er vigtigt at understrege, at denne udgave af Udbudsindikatoren ikke kan sammenlignes med tidligere versioner fra andre udgaver af Tendens, idet vi i denne udgave har anvendt et 12 måneders datasæt i stedet for de tidligere faste 60 måneders datasæt. Dette er gjort, for bedre at afspejle den nuværende situation, som forhandlere af brugte biler oplever.

Den største positive ændring i forholdet mellem udbud og efterspørgsel er ifølge Bilbasen sket for SUV’erne, dyrere plug-in hybrid-biler til en pris over 350.000 kr. samt firmabilklassen. Omvendt falder udbuddet ifølge Bilbasen fortsat for mikrobilerne og MPV-modellerne. Der er reelt under 1.000 nyere biler til salg i hvert af de sidstnævnte segmenter. For elbilerne gælder det, at udbuddet som nævnt er steget gennem fjerde kvartal sidste år, og dermed er der i starten af 2023 omkring 7.200 nyere elbiler til salg.

I forhold til perspektiverne for brugte elbiler i de kommende måneder, er der ifølge Bilbasen allerede et relativt højt udbud til stede i starten af 2023. Udbuddet er kun ca. 300 brugte elbiler fra rekordudbuddet på ca. 7.500 brugte elbiler i midten af september 2022. Dog vurderer Bilbasen, at markedet for brugte elbiler fortsat vil være i underudbud noget tid endnu ind i 2023 på grund af den relativt høje efterspørgsel på brugte grønne biler.

Denne analyse er en del af Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, Tendens, der udkom i starten af januar 2023.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold