26.03.19 Bilbranchen Nyheder

Bilbranchens lønstatistik 2019

Nu foreligger Bilbranchens lønstatistik 2019 med de nyeste tal for de lønninger som Bilbranchens medlemmer betalte i 4. kvartal 2018.

Med denne statistik kan medlemmer af Bilbranchen se hvilke lønninger, der er typiske for de jobs, der er almindeligt forekommende i branchen. Statistikken viser medianlønnen , dvs. den midterste løn for den pågældende gruppe af medarbejdere, hvilket giver et mere retvisende billede af, hvad der er den normale løn end gennemsnitslønnen, som stort set ingen får. Som tommelfingerregel kan man sige, at 2/3 lønmodtagerne får en lavere løn end gennemsnittet mens 1/3 får mere i løn. For medianlønnen gælder, at nøjagtig halvdelen af lønmodtagerne får mindre og halvdelen får mere end medianlønnen. 

Bilbranchens lønstatistik er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne har indberettet til Danmarks Statistik via Dansk Arbejdsgiverforening, og den er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. Det betyder at Bilbranchens lønstatistik lever op til de højeste kvalitetskrav til en lønstatistik.

Bilbranchens lønstatistik er naturligvis ikke nogen facitliste for hvilken løn, den enkelte medarbejder bør have. Men den gør det muligt for Bilbranchens medlemmer på en overskuelig måde at sammenligne de lønninger, som de giver deres medarbejdere, med resten af branchen.

Download lønstatistik

Bilbranchens lønstatistik 2019
Per Laurents
Skrevet af:

Per Laurents

Per Laurents

Per Laurents

Chefkonsulent