16.05.19 Bilbranchen Nyheder

Grundlovsdag er ikke fridag for alle ansatte

Medarbejdere har fri på Grundlovsdag, hvis dette er aftalt i deres ansættelseskontrakt eller en lokalaftale eller hvis der er kutyme herfor. På samme måde kan der være aftalt løn for Grundlovsdag, uanset at der holdes fri, eller der kan være opstået en kutyme herfor.

For øvrige medarbejdere gælder følgende:

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst
Medarbejdere der er omfattet af Industriens Overenskomst har som udgangspunkt fri på Grundlovsdag..
Fridagen regnes fra klokken 06.00 eller fra normal daglig arbejdstids begyndelse til samme tidspunkt næste dag.

Kortere ugentlig arbejdstid
Den ugentlige arbejdstid skal reduceres forholdsmæssigt med 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, når Grundlovsdag falder på en af ugens fem første hverdage.

For fuldtidsbeskæftigede medarbejdere betyder det, at medarbejderne skal have reduceret deres arbejdstid samt det antal timer, der betales løn for, med 1/5 af 37, altså 7,4 timer i uger, hvor der falder ”fridag” på en af ugens 5 første hverdage.

For medarbejdere der har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der er kortere end 37 timer betyder det, at de skal have reduceret arbejdstiden med 1/5 af den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Dette gælder både, hvis Grundlovsdag falder på en normal arbejdsdag og på en normal ugentlig fridag.

Arbejdstiden skal også reduceres for medarbejdere, der f. eks. arbejder 37 timer fra mandag til og med torsdag og normalt har fri om fredagen, hvis fridagen falder på en fredag.

For medarbejdere, der ikke har deres normale arbejdstid placeret med det samme antal timer (7,4 timer ved fuldtidsarbejde) på ugens fem første hverdage, er det derfor ikke tilstrækkeligt ”blot” at give medarbejderne fri på de dage, hvor Grundlovsdag falder på en af deres arbejdsdage.

I de tilfælde hvor arbejdstiden ikke er fordelt ligeligt på ugens fem første hverdage (7,4 timer pr. dag ved fuldtidsbeskæftigelse), bliver man derfor nødt til at finde ud af, hvilke dage reduktionen så skal finde sted, og hvad der eventuelt skal ske skal ske, hvis medarbejderen får for mange eller få timer fri den pågældende dag.

Per Laurents
Skrevet af:

Per Laurents

Per Laurents

Per Laurents

Chefkonsulent