Fotokredit: Colourbox

15.01.21 Bilbranchen Nyheder

Lønkompensation og arbejdsfordeling er gode sikkerhedsnet for bilbranchen

Midlertidig lønkompensation og midlertidig arbejdsfordeling udgør tilsammen et godt sikkerhedsnet for branchen under nedlukningen, hvis man forstår at bruge ordningerne rigtigt. Kontakt Bilbranchens personalejurister for rådgivning.

I starten af den igangværende nedlukning håndterede de fleste af branchens medlemmer udfordringerne med afholdelse af ferie mv., men efter forlængelsen til den 17. januar oplevede flere forhandlere, at det blev sværere at løse udfordringerne ad denne vej.

En del af Bilbranchens medlemmer har således allerede hjemsendt medarbejdere på lønkompensation, og endnu flere vil hjemsende medarbejdere på ordningen i forlængelse af den fortsatte nedlukning til og med den 7. februar. Andre af branchens medlemmer, som har tilstrækkelig aktivitet på værksted og klargøring mv., har valgt at gøre brug af den midlertidige ordning for arbejdsfordeling for deres sælgere.

Lønkompensationsordningen er attraktiv for forhandlerne – særligt efter at ordningen ultimo 2020 blev ændret, så forhandlerne nu kan gøre brug af ordningen, selvom man kun kan opfylde betingelserne i en enkelt afdeling (P-nummer). Derudover skal man være opmærksom på, at lærlinge kan tælles med ved opgørelsen, hvilket flere ikke har været opmærksomme på.

De virksomheder som ikke kan gøre brug af lønkompensationsordningen kan gøre brug af den midlertidige arbejdsfordeling. Under ordningen kan eksempelvis sælgere hjemsendes på forhøjede dagpenge i én uge og arbejde den næste, således at aktiviteten nedsættes med 50 pct. En ordning som i øvrigt løber helt frem til den 31. december 2021.

Som følge af den forlængede nedlukning frem til og med den 7. februar er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om også at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning.

Kontakt Bilbranchens personalejurister, hvis du ønsker rådgivning om brug af midlertidig lønkompensation og midlertidig arbejdsfordeling.

Christian Tyroll

Christian Tyroll

Chefkonsulent, advokat

  • Direkte +45 3377 3587
  • Mobil +45 4073 2860
  • E-mail chty@di.dk

Relateret indhold