Fotokredit: TACFotografi

04.11.22 DI Bilbranchen Nyheder

Ny vejledning om elbiler sikrer værkstedernes arbejdsmiljø

Den eksponentielle udvikling af el- og hybridbiler mærkes tydeligt på landets værksteder, hvor service- og reparation af bilerne fylder markant mere i mekanikerens hverdag. BFA Industri har derfor udgivet en ny vejledning, der giver konkrete tips til den sikre håndtering af elektriske biler.

Antallet af solgte el- og hybridbiler går kun én vej. Og det er op. Den udvikling mærkes også på landets værksteder, hvor service og reparation af bilerne fylder meget mere i dag end for blot få år siden. Det stiller helt nye krav til værkstedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats og måde at tænke sikkerhed på.

Dansk Metal og Bilbranchen i DI arbejder sammen i et fælles forum (BFA Industri) om at udvikle og formidle arbejdsmiljøemner til bilbranchen. Her er arbejdsmiljø og sikkerhed ved service og reparation af el- og hybridbiler et af de højst prioriterede emner.

Den nyeste udgivelse om emnet er en generel vejledning, der henvender sig til branchen bredt. Vejledningen beskriver, hvilke forholdsregler, værkstederne efter arbejdsmiljøloven skal iagttage ved de forskellige arbejdsopgaver på el- og hybridbiler.

Vejledningen er let forståelig og indeholder mange gode tips og råd om sikkerhedsforanstaltninger i form af krav til kvalifikationer, brug af værnemidler og særligt værktøj m.m. Emner som f.eks. brand i elbiler og bortskaffelse af batterier berøres også.

I takt med at de opladelige biler fylder mere på vejene er vores medlemmers efterspørgsel på vejledninger og retningslinjer på elbil-området også steget betragteligt. Med vores nye vejledning er vi sikre på, at værkstederne bliver endnu bedre til at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere. Hanne Baunkjær, Chefkonsulent i Bilbranchen

Hos Dansk Metal er man stolt af vejledningen, der er blevet til i samspil med den nyeste faglige viden og deres medlemmers ekspertise på arbejdspladsen. Den kombination giver alle forudsætninger for, at indholdet også bliver brugt hver dag på værkstederne.

Vores medlemmer på tværs af landet efterspørger information om, hvordan man arbejder forsvarligt med el- og hybridmotorer. Det gælder ikke bare personbiler, men også på lastbiler og busser, der i stigende grad også skifter forbrændingsmotoren ud med el. Dorte Overby Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Metal

Vejledningens faglige indhold og anbefalinger er udarbejdet af Teknologisk Institut. Arbejdstilsynet er ansvarlig myndighed for lovgivningen på området, og tilsynet har haft vejledningen til gennemlæsning og bidraget med kommentarer undervejs.

Der vil løbende blive udviklet flere vejlednings- og informationsmaterialer om emnet. Vi hører gerne fra bilbranchen, hvis man har idéer og ønsker til arbejdsmiljøemner, som vi kan tage med videre i arbejdet i BFA Industri.

Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold