Bilkarriere
13.12.19 Bilbranchen Nyheder

Bilkarriere rykker

Bilbranchen søsatte i 2014 image- og rekrutteringskampagnen Bilkarriere.dk. I løbet af årene er unge mellem 16 og 28 år blevet mødt med lækre film og fortællinger om branchens uddannelses- og karrieremuligheder på alle relevante digitale og sociale platforme. Og kampagnen er blevet eksponeret mere end 20 mio. gange.

Om få uger tager vi hul på kampagnens 6. år, og vi har kigget tilbage på vores valg af kampagneaktiviteter, hvordan de har virket, og ikke mindst hvordan kampagnen har understøttet branchen i arbejdet med at tiltrække de unge talenter.

En kampagne i øjenhøjde med de unge
Vi startede med at skabe et nyt univers, hvor den røde tråd var ”På vej frem” med udgangspunkt i dygtige unge rollemodeller fra branchen. De unge i målgruppen har gennem årene mødt både personvognsmekanikere, lastvognsmekanikere, karrosseriteknikere, handelselever, servicerådgivere, biløkonomer, markedsanalytikere samt unge salgschefer og unge eftermarkedschefer. I 2020 vil også autolakereuddannelsen blive en del af kampagnen.

De har alle hver især på film og på digitale platforme delt ud af deres erfaringer med valg af uddannelse og oplevelser fra arbejdsdagen i en af branchens virksomheder. Og de har været helt centrale i fortællingen om bilbranchen som en branche, der er under forandring, og hvor høj faglighed og evnen til at tænke nyt er vigtige egenskaber.

Positiv udvikling i branchens erhvervsuddannelser
I kampagnen har der været fokus på både branchens videregående uddannelsesmuligheder og erhvervsuddannelser. Både de tekniske og merkantile. Som det kan ses i figuren nedenfor, har branchens erhvervsuddannelser oplevet en positiv udvikling i forhold til erhvervsuddannelserne generelt i de år kampagnen har kørt. Det er især positivt, at der er sket en stigning i antallet af praktikpladsaftaler indenfor karrosseriteknikeruddannelsen, som netop har været et af kampagnens særlige indsatsområder. 

Konkrete kampagnetiltag
Vi igangsatte flere forskellige tiltag for at skabe større kendskab og interesse for branchen. Det var bl.a.:

  • Et kampagnesite og en jobportal, hvor interesserede unge kunne blive klogere på en karriere inden for branchen og samtidig få besked, når nye stillinger blev indrykket.
  • Et medlemskit med materialer til alle medlemsvirksomheder, som kunne anvendes til egen rekruttering og branding.
  • En øget tilstedeværelse på de sociale medier ved blandt andet at oprette en Facebookside, hvor unge i branchen fortalte om deres arbejdsliv, uddannelse og udviklingsmuligheder i branchens virksomheder.
  • Målrettet annoncering på de sociale medier, som Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat for at sikre os, at de unge talenter kendte til vores branche og dens muligheder – på deres platforme.

Den digitale verden er i konstant forandring. Derfor har vi igennem årene holdt os ajour med tidens tendenser og de unges brug af de sociale medier. I 2019 valgte vi bl.a. at udvide kampagnen, så de unge nu også rammes på Snapchat med små film, hvor nogle af branchens rollemodeller opfordrer de unge til at undersøge branchens mange muligheder nærmere.

Rammer de rigtige ved brug af data
Selvom vi har været i gang med kampagnen siden 2014, bliver vi ved med at lære noget nyt. I det første år var vores fokus at sprede budskabet og øge kendskabet til branchen. Derfor var der også et massivt fokus på stor synlighed og mange eksponeringer i målgruppen.

I takt med, at kampagnen og de digitale annonceringsplatforme udviklede sig, flyttede vores fokus sig i høj grad også – fra at ville ramme så mange som muligt -  til at benytte data til at ramme de rigtige personer på baggrund af deres online adfærd.

Samlet set betyder det, at kampagnen er eksponeret mere end 20 mio. gange i målgruppen. Derudover er antallet af interaktioner med kampagnen steget med 550 pct. siden kampagnestart, som et resultat af bedre kampagnematerialer, bedre image i målgruppen, og at vi bruger data til at målrette annoncerne.

Medlemmerne tættere på
Kampagnen har fra starten haft til formål at sikre branchen og vores medlemsvirksomheder de bedste muligheder for at tiltrække og rekruttere unge talenter – både nu og i fremtiden. I 2020 flytter vi fokus endnu tættere på medlemsvirksomhedernes egne muligheder for at være tilstede på Bilkarrieres platforme, og blive eksponeret over for de tusindevis af unge, kampagnen er i kontakt med.

Vi har udarbejdet forskellige rekrutteringspakker, som vi markedsfører i Bilbranchens medier i begyndelsen af de nye år. Pakkerne indeholder bl.a. adgang til at promovere egne rekrutteringsindsatser og annoncering på Bilkarrieres digitale platforme som f.eks. Facebook, der har mere end 3.000 følgere. Vi vil også tilbyde vores medlemmer hjælp til at formilde egne fortællinger, jobopslag osv. over for den yngre målgruppe inden for rammerne af Bilkarriere.

Bilkarriere.dk stadig aktuel
Bilbranchen er også i dag i hård konkurrence med andre brancher om at tiltrække de unge talenter, og Bilkarriere.dk er ikke blevet mindre aktuel med årene. Med faldende ungdomsårgange, en generelt dalende tilslutning til erhvervsuddannelserne og andre branchers markedsføring af karrieremuligheder, er det helt nødvendigt at fortsætte med at fortælle de unge om de utrolig mange spændende muligheder, bilbranchen kan tilbyde.

Vi vil i Bilbranchen derfor blive ved med at højne kendskabet og fremme interessen for branchens muligheder for unge talenter. Talenter som har lyst til at sætte sig i førersædet og være en del af fremtidens bilbranche.

Nøgletal:

Samlet set er kampagnen eksponeret mere end 20 mio. gange i målgruppen.

Siden 2016 er der 2148 unge, som har oprettet en bruger på jobportalen – og tallet stiger stadig. 

I 2018 har Bilbranchens medlemmer indrykket 888 stillinger på jobportalen, og i 2019 er der indtil videre blevet indrykket 800 stillinger. Jobportalen er kun for medlemsvirksomheder.

Fra 2015-2016 var der 36.500 visninger af filmene fra kampagnen på YouTube.

Siden 2015 har der været 131.000 besøg på websitet, Bilkarriere.dk.

Fra 2017 til 2019 har der været 167.000 filmafspilninger på Facebook.

Der har været 760.000 eksponeringer og 10.000 swipe-ups på Snapchat i 2019.

Skrevet af:

Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk