12.06.19 Bilbranchen Nyheder

Elbiler vil fremover fylde mere i mekanikeruddannelsen

Behovet for personvognsmekanikere med kompetencer inden for service og reparation af elbiler stiger i takt med at teknologien udvikler sig. Derfor har Metalindustriens Uddannelsesudvalg i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne justeret uddannelsen til personvognsmekaniker.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har opjusteret den mængde undervisning, personvognsmekanikerelever skal modtage om el- og hybridbiler.

På uddannelsens trin 1 bliver der oprettet et obligatorisk fag ”Fejlfinding på elektriske systemer og grundlæggende sikkerhed på el/hybrid”. På faget opnår eleverne bl.a. en grundlæggende viden om opbygning af eldrevne og hybride køretøjer, og om de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med arbejdet.

På uddannelsens speciale trin 2 bliver det tidligere valgfri specialefag ”Sikkerhed på eldrevne og hybride køretøjer” gjort obligatorisk. På dette fag lærer eleverne bl.a. at arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt på eller i nærheden af spændingsløse elektriske systemer på el- og hybridbiler.

Ændringerne har været i høring hos de erhvervsskoler, som udbyder personvognsmekanikeruddannelsen. Deadline for høringssvar var den 12. juni 2019, og Metalindustriens Uddannelsesudvalg har modtaget positive tilbagemeldinger.
Den nye uddannelsesordning træder derfor i kraft den 1. august 2019.

Enighed om justeringer
Mellem arbejdsmarkedets parter har der været enighed om justeringerne af uddannelsen.

Politiske krav til bilproducenterne og en stigende efterspørgsel blandt bilkunderne betyder, at de opladelige bilers andel af bilsalget vil stige i de kommende år. Vores uddannelser skal selvfølgelig følge med, og derfor er timingen rigtig. Hanne Baunkjær, Chefkonsulent
Med denne ændring i personvognsmekanikeruddannelsen sikrer vi, at de nyuddannede mekanikere fremadrettet er i stand til at servicere og reparere opladelige biler på en sikker og forsvarlig måde. Erling Jensen, faglig sekretær i Dansk Metal

Mekanikere som allerede er udlærte kan opkvalificere sig via AMU-kurser inden for el- og hybridteknologi. Disse kurser udbydes allerede i dag.

Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold