Fotokredit: Bilbranchen

01.09.20 Bilbranchen Nyheder

Nye tal viser færre indgåede praktikaftaler i bilbranchen

Undervisningsministeriet har fornylig offentliggjort nye tal for praktikpladsudviklingen. Tallene tyder på, at bilbranchens virksomheder er forsigtige med at indgå nye uddannelsesaftaler, sammenlignet med tiden før corona-krisen indtraf. Bilbranchen minder om, at der er mulighed for at få op til 90 pct. lønkompensation for lærlinge året ud.

I det 1.halvår af 2020 blev der indgået færre praktikpladsaftaler på tværs af bilbranchens tekniske erhvervsuddannelser, herunder personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker og karrosseritekniker, sammenholdt med 1. halvår 2019. Personvognsmekanikeren er den største uddannelse, hvoraf der blev indgået 654 praktikpladsaftaler mellem januar og juni 2020. i samme periode i 2019 var tallet  770 indgåede aftaler.

På lastvognsmekaniker- og karrosseriteknikeruddannelsen blev det indgået henholdsvis 101 og 46 praktikpladsaftaler i 1. halvår 2020. Det svarer til et fald på henholdsvis 25 og 20 praktikpladsaftaler i forhold til 1. halvår 2019.Flere personvognsmekanikere i skolepraktik

Der er sket ændringer i omfanget af elever uden praktikplads i 2020, når der sammenholdes med året før. Antallet af personvognsmekanikerelever i skolepraktik er næsten fordoblet i juni 2020 sammenholdt med juni 2019. 420 personvognsmekanikerelever var således i gang med deres uddannelse i et praktikcenter ved udgangen af juni 2020. Det forstærker billedet af en tilbageholdende branche.Vi frygtede, at det første halve år i 2020 ville have en negativ indvirkning på praktikpladssituationen, men vi fornemmer allerede nu, at der er meget mere optimisme i branchen. Vi opfordrer vores medlemmer til at huske at tage lærlinge ombord i såvel gode som dårlige tider. Med forårets trepartsaftale er der muligheder for løntilskud til lærlinge og elever i resten af 2020. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør

Mulighed for løntilskud på op til 90%

Få et hurtigt overblik over den midlertidige løntilskudsordning for lærlinge og elever, der gælder fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. I kan downloade vedhæftede flyer, og læse mere i Bilbranchens tidligere artikel om mulighederne.

Download flyer Læs mere
Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold