Fotokredit: Bilbranchen

08.11.21 Bilbranchen Nyheder

Ny 1-årig praktisk kunderådgiveruddannelse

Mommark har netop lanceret et nyt uddannelsesforløb for medarbejdere, der varetager kundekontakten på eftermarkedet. Tag et kig på det spritnye forløb, hvor kunderejsen er omdrejningspunktet.

Forløbet er skræddersyet til medarbejdere, der allerede arbejder i bilbranchen som servicerådgiver, kundemodtager eller værkfører. Forløbet er også relevant for nye medarbejdere, der kommer fra andre brancher, og som skal klædes på til jobbet i bilbranchen.

Forløbet strækker sig over et års tid og gennemføres sideløbende med arbejdet hjemme i virksomheden. Det består af i alt tre moduler fordelt på otte dage. Underviserne er branchefolk med flere års erfaring fra eftermarkedet.

Under forløbet er der fokus på;

  • at deltagerne får værktøjer til at uddanne egne kunderådgivere
  • at deltagerne bliver klædt på til at uddanne forskellige medarbejdergrupper f.eks. trainees i forbindelse med omskoling, opkvalificering eller rekruttering
  • at undervise i kunderejsen, kommunikation, konflikthåndtering, salg og økonomi
  • at give mulighed for erfaringsudveksling og netværk
  • at underviserne har brancheerfaring.

Uddannelsesforløbet består af en række individuelle AMU-fag, og er tænkt som et sammenhængende forløb inkl. alle aktiviteter og den særligt tilrettelagte undervisning.

Kunderejsen er omdrejningspunktet for hele forløbet både før, under og efter værkstedsbesøget. Der er et stort behov for, at værkstedet tager hånd om samtykke og dermed sikrer en høj kundeloyalitet. Det betyder, at der skal fokuseres på alle de aktiviteter, der går forud for kundens besøg, under kundens besøg, og når kunden er kørt.

Modul 1: Kommunikation - To dage
Fokus på den gode kommunikation med kunderne. Deltageren er bevidst om de elementer, der har indflydelse på kommunikationens processer i analoge såvel som digitale rum. Evnen til at afdække persontyper og tilrettelægge kommunikationen herefter. Kommunikation ved uddelegering af det daglige værkstedsbesøg kræver indsigt i ledelseskommunikation.

Modul 2: Personligt salg - Tre dage
Evnen til at rådgive, vejlede og sælge virksomhedens produkter og serviceydelser er afgørende for eftermarkedets succes. Deltageren kan i sit daglige arbejde varetage kundekontakten i en salgssituation. Deltageren kan anvende forskellige salgsteknikker, der benyttes i en struktureret personlig salgssamtale, eksempelvis spørgeteknik, behovsanalyse og argumentationsteknik. Deltageren kan yde efterservice og behandle eventuelle klager i forhold til gældende lovgivning.

Modul 3 Konflikthåndtering og økonomi - To dage
Konflikt:
Deltageren lærer at afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt både med kunder og medarbejdere. Deltageren får kendskab til teorier, således at deltageren efterfølgende kan gennemføre udfordrende samtaler med muligt konfliktpotentiale.
Økonomi: Der er fokus på en overordnet forståelse for eftermarkedets indtjeningsevne. Deltageren kan skabe organisatorisk overblik over sin egen administrative rolle i forhold til funktionerne salg og indkøb, samt forstå samspillet mellem funktionerne i værdikæden.


Pris:

Kunderådgiveruddannelsen giver mulighed for lønrefusion, og uddannelsen kan tages for et meget beskedent beløb. Se de aktuelle priser på www.autouddannelser.dk.

Merit på Den Grundlæggende Lederuddannelse:
Efter endt uddannelse har deltageren mulighed for at opnå merit for dele af ”Den Grundlæggende Lederuddannelse,” som er målrettet værkfører/ eftermarkedschefer. Der starter nyt hold op i uge 5 i 2022. Flere end 200 ledere fra bilbranchen har allerede gennemført den praksisnære lederuddannelse på Mommark. Læs mere om mulighederne for lederuddannelse.

Opstart:
Forventet primo 2022.

Kontakt

Kontakt Mommark for mere information:

Uddannelsesleder Johnny Nedergaard. Telefon: 4274 3800 eller e-mail  jn@bcsyd.dk.

Download folder

Praktisk kunderådgiveruddannelse
Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold