Fotokredit: Colourbox

01.07.22 DI Bilbranchen Nyheder

Elbil-kompetencer vinder terræn på mekanikeruddannelsen

Den grønne omstilling er i fuld gang – også i bilbranchen, hvor opladelige biler fylder stadig mere i bilsalget. I 2021 var mere end hver tredje nye bil enten en plugin-hybrid eller elbil. Det øger behovet for personvognsmekanikere med kompetencer inden for elbilområdet. Nyudviklede fag skal sikre, at mekanikeruddannelsen følger med udviklingen.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg reviderer løbende uddannelsen til personvognsmekaniker. I 2019 opjusterede udvalget mængden af undervisning om fejlfinding og reparation af el- og hybridbiler og i 2020 blev varmepumpeteknologi implementeret i undervisningen. Fra 1. august i år bliver uddannelsen opdateret med syv nyudviklede fag, der skal være med til at sikre, at mekanikernes kompetencer følger med udviklingen.

- Mekanikerfaget er i en rivende udvikling, og vi er glade for, at vi med den seneste revision tager endnu et grønt skridt, fortæller Erling Jensen, faglig sekretær i Dansk Metal. - Med revisionen sender vi ikke forbrændingsmotoren på pension. Vi kommer til at skulle bruge både de traditionelle mekaniske færdigheder og de tekniske kompetencer i den grønne omstilling – og dem har vores mekanikere heldigvis.

Resultat af stærkt udvalgsarbejde
Det er et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne, der nu resulterer i, at uddannelsen bliver justeret. Igennem et år har arbejdsmarkedets parter og skolerne mødtes til landsmøde og workshops for sammen at udvikle uddannelsen. Udover de nyudviklede fag er det også nyt, at elever allerede på grundforløbet bliver præsenteret for el- og hybridbiler:

- Bilbranchen er under hastig forandring – både i forhold til den teknologiske udvikling af produktet, grøn omstilling og digitalisering. Og uddannelsen til personvognsmekaniker skal følge med. Den seneste revision er endnu et skridt i den grønne retning. Det er bl.a.  glædeligt, at eleverne fremover bliver fortrolige med arbejdet på el- og hybridbiler allerede på grundforløbet,” siger Hanne Baunkjær, chefkonsulent i DI Bilbranchen.

Skolerne bakker op
På Syddansk Erhvervsskole, som er en af de 23 skoler, der udbyder personvognsmekanikeruddannelsen, tager afdelingsleder Jesper Holm fra AutoVidencenter Fyn godt imod de nye ændringer. Ifølge ham passer de nye uddannelsesændringer som fod i hose – for nu.

- Indholdet er godt, da det fuldt ud understøtter de nyeste teknologier på elbiler. Jeg oplever, at skolerne er blevet hørt, og at vores store erfaringer fra kursusområdet med producenterne har sat sit aftryk. Vores erfaringer fra efteruddannelsesområdet med elbilkurserne er nu blevet inddraget direkte på erhvervsuddannelsen. Vi er på plads med både faglighed og udstyr, og alle faglærere på grundforløbet er blevet efteruddannet og er klar til at tage imod eleverne efter sommerferien.

Fakta

Målpinde indeholdt i det nyudviklede fag ’Fejlfinding og reparation af el- og hybrid bil’:

 • Lærlingen kan sikkerhedsmæssig korrekt indrette arbejdspladsen og udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske systemer på eldrevne/hybride køretøjer.
 • Lærlingen kan anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer, måleudstyr samt personlige værnemidler korrekt (under gældende standarter EN60900) ved arbejde på eldrevne/hybride køretøjer.
 • Lærlingen kan måle spændingen (AC/DC) på eldrevne/hybride køretøjer, herunder batteripakke, elmotor og inverter.
 • Lærlingen kan kontrollere og vurdere højsvoltsbatteriets interne komponenter, samt fejlsøge med relevant måleudstyr og udskifte udvalgte komponenter i højvoltsbatteripakken i henhold til fabrikantens forskrifter.
 • Lærlingen kan forklare kommunikationen imellem bil og ladestander og udmåle kommunikationslinjen i ladekablet.
 • Lærlingen kan udvælge og anvende diagnoseværktøj i forhold til udlæsning af parametre, fejlfinding og reparation på eldrevne/hybride køretøjer.
 • Lærlingen kan redegøre for den generelle opbygning af el/hybride køretøjer, herunder batteripakken, højvoltskomponenter, elmotorer, sammenkobling af hybridenheder og elmotor-styringssystemer og inverter/converter systemer, samt start og ladesystemer på hybridbiler.
 • Lærlingen kan forklare batteri- og opladningsteknologier, herunder regenerering, opladning og batteriovervågningssystemer.
 • Lærlingen kan gengive begrebet energibærer/drivmidler og de stoffer, der anvendes inden for autosektoren, og kan vurdere fordele/ulemper ved deres anvendelse.
 • Lærlingen kan forklare den nuværende og fremtidige infrastruktur af ladestationer nationalt og internationalt.
 • Lærlingen kan gengive teknologien i en brændselscelle og fordele og ulemper ved brugen af dem.
 • Lærlingen kan forklare de materialer, der anvendes ved forskellige tekniske energi løsninger til fremdrift af biler, og hvorledes restaffaldet håndteres.

AMU-kurser med elbil-fokus hitter

Udviklingen i mekanikerfaget ses også på efteruddannelsesområdet, hvor der igennem længere tid har været en kraftig stigning i brugen af AMU-kurser. Alene på kurserne ”Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service” og ”Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybride køretøjer” er aktiviteten på deltagerniveau steget med hhv. 274 pct. og 212 pct. siden 2018. Og den udvikling fortsætter.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Metalindustriens Uddannelsesudvalg er efteruddannelsesudvalget og fagligt udvalg for metalindustrien. Metalindustriens Uddannelsesudvalg er organiseret i en række underudvalg, der udvikler og vedligeholder erhvervs- og efteruddannelsesområdet inden for metalindustrien. Udviklingsgruppen på mekanikerområdet består af repræsentanter fra DI – Dansk Industri og Dansk Metal.

Skrevet af:

Rasmine Reeh, Industriens Uddannelser

Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4846
 • Mobil +45 2099 8478
 • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold