23.08.22 DI Bilbranchen Nyheder

Lærepladsstatistik: Rekorder for bilbranchen

Antallet af igangværende lærepladsaftaler på bilbranchens område er ikke set højere i mange år. Samtidig blev der i første halvår af 2022 indgået 35 pct. flere lærepladsaftaler sammenlignet med samme periode i tiden inden coronakrisen.

Antallet af elever, der i juni måned havde en lærepladsaftale, er på det højeste sammenlignet med årene forinden. I årene 2016 til 2021 var der en mindre nedgang i antallet af igangværende lærepladsaftaler sammenlignet med juni 2015, men denne tendens er vendt i år med de nyeste tal.

Fremgangen i antallet af igangværende lærepladsaftaler for juni 2022 sammenlignet med samme måned i 2019, der var sidste år inden coronakrisen, svarer til en stigning på næsten 20 procent. Udviklingen for antallet af igangværende lærepladser i bilbranchen i juni måned i perioden 2015 til 2022 kan ses i figur 1 nedenfor.
image1tyqe.png

Ser man på nye indgåede lærepladsaftaler i de første seks måneder af året, ses den stigende tendens også her. I 2022 blev der indgået 35 pct. flere lærepladsaftaler end i samme periode i 2019. I figur 2 ses en opgørelse over antallet af lærepladsaftaler indgået fra januar til juni i perioden 2015 til 2022.
imagefiv5j.pngDen positive udvikling i både igangværende og nye lærepladsaftaler er også noget, som vækker begejstring i Bilbranchen i DI.

”Det er to super gode nyheder. I en tid, hvor hele branchen mangler kvalificeret arbejdskraft, glæder det mig meget, at vi både slår rekord i det samlede antal lærepladser såvel som i antal nye, indgåede aftaler”, udtaler Thomas Møller Sørensen, branchedirektør for Bilbranchen.

Branchens mindre uddannelser brager frem
Hvis man retter blikket mod de mindre uddannelser på bilbranchens område, er det særligt karrosseriteknikeruddannelsen og handelsuddannelsen, der har haft en stor fremgang.

Som det ses i figur 3 er antallet af indgåede lærepladsaftaler i 2022 sammenlignet med 2019 vokset betydeligt for begge uddannelser.
image4r9l3.png

”Vi har i de senere år gjort meget for at promovere branchens uddannelser, ikke mindst uddannelsen som karrosseritekniker og handelsuddannelsen, overfor landets unge. Det er dejligt at se, at de unge nu søger til uddannelserne i større grad”, udtaler Thomas Møller Sørensen, branchedirektør for Bilbranchen.

Personvognsmekaniker er fortsat den største uddannelse
Mere end to ud af tre af de igangværende lærepladsaftaler er personvognsmekanikere. På listen over, hvad eleverne hyppigst bliver uddannet til, er lastvognsmekaniker lige efter personvognsmekaniker, og herefter er det handelsuddannelsen med speciale indenfor salg i bilbranchen.

I figur 4 findes en opgørelse over antallet af igangværende lærepladsaftaler fordelt på bilbranchens uddannelser for juni 2022.
imageklz46.png

Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold