Fotokredit: Colourbox

21.02.23 DI Bilbranchen Nyheder

Antallet af lærepladser steg for sjette år i træk

Stigningen i både antal indgåede og igangværende lærepladsaftaler fortsatte i 2022 inden for bilbranchens områder.

Børne- og Undervisningsministeriet har for nyligt offentliggjort nye tal for lærepladsområdet, og de viser, at den positive udvikling inden for antal nye og igangværende lærepladsaftaler fortsatte i 2022.

Antallet af igangværende lærepladsaftaler på bilbranchens område er på sit højeste de sidste mange år. Siden 2017 er antallet steget hvert år. Med udgangen af 2022 er der knap 15 pct. flere igangværende lærepladsaftaler på bilbranchens område sammenlignet med 2020.

imageagqq.png

Det er yderst positivt, at bilbranchens virksomheder fortsætter med at indgå flere og flere lærepladsaftaler inden for en bred kam af bilbranche-uddannelser. Det er både et tegn på, at virksomhederne har et stort engagement, men også stor efterspørgsel efter nye kompetencer og faglært personale. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør

Den markante stigning i antallet af igangværende lærepladsaftaler skyldes i stor grad, at bilbranchens virksomheder de sidste to år har indgået betydelig flere lærepladsaftaler med lærlinge. I 2022 er der indgået mere end 20 pct. flere lærepladsaftaler sammenlignet med 2020. Den store fremgang skyldes flere ting, men særligt et øget fokus på faglærte har betydet, at virksomheder og lærlinge i højere grad indgår lærepladsaftaler.

image44od.png

Lærepladsfællesskabet

Bliv en del af DI’s Lærepladsfællesskab og få viden, værktøjer og hjælp til at rekruttere og uddanne lærlinge og elever.

Lærepladsfælleskabet | Se hvordan du får nye lærlinge
Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold