Fotokredit: Colourbox

27.03.23 Bilbranchen Nyheder

Analyse: Grøn omstilling stiller nye krav til personvognsmekanikeren

Fremtidens bil er elektrisk, automatiseret, trådløst forbundet med omverdenen og lavet af materialer, der kan genbruges i den cirkulære økonomi. Det stiller nye krav til uddannelsen som personvognsmekaniker.

En ny analyse, som Metalindustriens Uddannelsesudvalg har fået udarbejdet, viser, at den grønne omstilling får stor betydning for, hvad fremtidens personvognsmekanikere skal kunne løse af opgaver.

Overgangen fra traditionelle biler med forbrændingsmotorer til elbiler med avancerede digitale systemer, hvor bilens materialer skal kunne genanvendes, betyder, at der løbende er brug for ændringer i uddannelsen. På nuværende tidspunkt er uddannelsen på højde med den teknologiske udvikling, viser analysen. Her og nu er der alene brug for en præcisering af nogle af kompetencemålene. Der vil dog være løbende brug for at justere uddannelsen, så den følger med de nye teknologier.

Vi er meget tilfredse med, at vores personvognsmekanikeruddannelse er fulgt med den teknologiske udvikling. Det er godt for de personer, der tager uddannelsen nu, men det betyder også, at vi skal have fokus på at efteruddanne de mekanikere, der allerede er i branchen. De nye teknologier og markant ændrede køretøjer forstærker blot det fortsatte behov for at uddanne dygtige mekanikere. Kasper Palm, formand for Metalindustriens Uddannelsesudvalg og forbundssekretær i Dansk Metal

Bilbranchen i DI’s direktør, Thomas Møller Sørensen, er enig og supplerer:

Erhvervsuddannelserne skal altid matche den virkelighed, eleverne efter endt uddannelse kommer ud i. Selvom den grønne omstilling er i fuld gang, ser vi også ind i en lang årrække, hvor den danske bilpark vil bestå af både elbiler, hybridbiler og konventionelle biler. Derfor skal uddannelsen i årene fremover både klæde mekanikerne på til at kunne forstå, diagnosticere, servicere og reparere nye såvel som konventionelle teknologier. Med denne analyse har vi gode forudsætninger for fremadrettet at kunne justere uddannelsens indhold. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør

Fire tendenser tegner behovet
Analysen identificerer fire teknologiske udviklingstendenser, som vil være afgørende for den grønne omstilling inden for vejtransport:

  • Elektrificering - Transport bliver baseret på fossilfrie, elektriske køretøjer. Vejen derhen vil omfatte overgangsteknologier i form af hybridbiler.
  • Automatisering - Bilens funktioner bliver overtaget af avancerede assistentsystemer, som bl.a. energioptimerer kørslen.
  • Konnektivitet - Bilen kan kommunikere trådløst og dele data f.eks. til værkstedet, hvilket forøger bilens levetid via overvågning af bilens funktioner.
  • Cirkulær økonomi - Bilens materialer kan i højere grad genanvendes, og øgetudbredelseaf delebiler kanbetyde mere intensiv brug af den enkelte bil.

De fire tendenser har betydning for, hvilke opgaver mekanikerne skal kunne løse i fremtiden. Det kan f.eks. være at: kalibrere sensorer, finde og rette fejl på assistentsystemer, teste og diagnosticere batterier, rådgive om bortskaffelse og genanvendelse af biler, have forståelse for cloud-teknologi og trådløs kommunikation og mange andre opgaver, man traditionelt ikke forbinder med mekanikerfaget.

Om analysen
Analysen er finansieret af Børne-og Undervisningsministeriet, og er udført af Teknologisk Institut for Industriens Uddannelser.

Bilbranchen og Dansk Metal vil gerne i forbindelse med udgivelsen af analysen takke Børne- og Undervisningsministeriet for midlerne, der har gjort analysen mulig. Indsigterne vil både gavne uddannelsen på kort sigt, men styrker også vores overvejelser om, hvorvidt der er behov for mere grundlæggende ændringer i uddannelsens opbygning og struktur, lyder det enstemmigt. Thomas Møller Sørensen & Kasper Palm

Læs hele analysen her

iu.dk
Hør TI fortælle om analysens hovedkonklusioner i videoen nedenfor.
Videokredit: Industriens Uddannelser
Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold