Bliv medlem

Meld dig ind i Bilbranchen, og bliv en del af fællesskabet med 600 andre virksomheder fra branchen.

  1. Vi rådgiver om personaleforhold og love og regler i bilbranchen - om alt fra løn, ferie og barsel til moms, markedsføring og skat.

  2. Vi stiller relevante analyser og undersøgelser til rådighed, så du som medlem kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag.

  3. Vi har medlemsaftaler, der sikrer dig de bedste forhold, eksempelvis branchens bedste bilforsikring og rabatter på en række produkter.

  4. Vi danner netværk med DI’s øvrige 10.000 medlemmer, og vi holder medlemsmøder og kurser om aktuelle udfordringer i branchen.

Ønsker du at blive medlem?

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Sådan bliver du medlem

Hvad koster det?

Medlemsvirksomheder betaler kontingent til Bilbranchen og til Dansk Industri.

Bilbranchen
Det årlige kontingent for medlemskab af Bilbranchen udgør 0,095 procent af den udbetalte lønsum det foregående år. Minimumkontingentet er 3.500 kr. Beløbet opkræves kvartalsvis forud og tillægges moms.

Kontingentet til DI beregnes af virksomhedens totale lønsum og antal ansatte i Danmark. Dette indberettes til DI årligt i januar måned.

Vi har et loft for den gennemsnitlige løn per medarbejder, som din virksomhed skal betale kontingent af. Dette loft er på 480.000 kr. Medlemmerne betaler kontingent af en procentsats af lønsummen (eventuelt korrigeret jf. ovenfor).

Dansk Industri
Det årlige kontingent for medlemskab af DI udgør 0,24 procent af den udbetalte lønsum i det foregående år. Minimumkontingentet er 5.288 kr. Beløbet opkræves kvartalsvis forud og tillægges moms.

Har virksomheden en lønsum større end 250 mio. kroner, vil der ske en graduering af kontingentsatsen for den øvrige del af lønsummen.

DI har et minimumskontingent på 5.288 kroner og et maksimumskontingent på 6 mio. kroner. Endelig kan du vælge at lade flere selvstændige medlemsforhold registrere sig som en koncern og dermed betale kontingent ud fra en samlet koncernlønsum. Det forudsætter, at DI’s vedtægter er opfyldt.

Lønsumsintervallerne i DI er:

Lønsum

Kontingentsats

0-250 mio. kr.

0,24 pct.

250-500 mio. kr.

0,21 pct.

500-1500 mio. kr.

0,18 pct.

>1500 mio. kr.

0,15 pct.

Samlet betaling
Den samlede betaling til DI vil ofte bestå af kontingent til DI og betaling for kontingent til Bilbranchen. Et medlemskab af DI giver store rabatter på services som oprindelsescertifikater, ATA-carneter og påtegnelse af eksportdokumenter.

Desuden kan DI’s barselsfond reducere dine udgifter i forbindelse med graviditet og barsel og som medlem af DI får du også store rabatter på vores uddannelser og kurser.

Ved et eventuelt medlemskab af Bilbranchen vil vi gerne opfordre dig til at læse Bilbranchens vedtægter

Hvad gør jeg, hvis virksomheden allerede er medlem af DI?

Kontakt os, hvis din virksomhed allerede er medlem af DI og ønsker at udvide medlemskabet.

Skal hele virksomheden meldes ind i Bilbranchen og DI?

Et medlemsforhold til Bilbranchen og DI omfatter samtlige af den pågældende virksomheds aktiviteter.

Det betyder, at din virksomheds medlemskab omfatter alle virksomhedens filialer, afdelinger og arbejdspladser i Danmark.

Hvornår gælder mit medlemskab fra?

Du bliver medlem, så snart vi har modtaget dit indmeldelsesskema. Formelt indmelder vi nye virksomheder med virkning fra begyndelsen af et kvartal.

Du får adgang til råd og hjælp fra det øjeblik, vi har modtaget dit indmeldelsesskema.

Hvad hvis min virksomhed allerede har en overenskomst?

Virksomheder med overenskomst eller aftaler med fagforbund skal ved indmeldelse sende disse til DI.

Vi vil gerne sikre, at du kommer over på den rigtige overenskomst eller eventuelt bibeholder din nuværende overenskomst.

Lad os hjælpe dig med at sammenligne din nuværende overenskomst med relevante overenskomster i DI.

Kan min virksomhed blive medlem uden at være omfattet af en overenskomst?

Virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst, bliver associerede medlemmer og fortsætter uden overenskomst.

Som associeret virksomhed får du adgang til samtlige af DI's øvrige services, bortset fra de, der er knyttet til det at have overenskomster og aftaler med fagforbund.

Hvad siger medlemmerne?