Bæredygtighed og rapportering


Her på siden finder du overblikket over alle de tilbud,
som DI har på hylden inden for bæredygtighed
- heraf viden, kurser, rådgivning og hjælp til
(ESG) rapporteringskravene, bæredygtig omstilling
og muligheden for at arbejde aktivt med verdensmålene.

- Oversigterne og tilbuddene opdateres løbende.

FAQ

Hvad er det, der er på vej?

Virksomheder bliver fremover forpligtede til at rapportere om bæredygtighed på en helt ny måde.

Der er et omfattende regelsæt på vej fra EU. Disse regler bliver i sidste ende til 13 generelle standarder, som det bliver lovpligtigt for større virksomheden at rapportere efter – European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Herudover skal der udarbejdes ca. 40 sektor-specifikke standarder over de kommende år.

Rapporteringen skal ske inden for rammerne af ESG – som står for Environment, Social og Governance. Det vil sige, at den fremtidige rapportering handler om bæredygtighed i bred forstand lige fra miljø og klima til blandt andet diversitet, arbejdsforhold, ledelse og meget andet.

De nye rapporteringskrav skal skabe gennemsigtighed på markedet for bl.a. investorer, konkurrenter, samarbejdspartnere og øvrige interessenter. Det må også forventes at bankerne i stadig større omfang anvender rapporteringen i kreditvurderingen og ved fastsættelse af lånebetingelser.

Omfanget af de nye rapporteringskrav bliver meget stort – standarderne fyldte over 400 sider, da de blev sendt i høring. Samtidig vil de oplysninger, man skal rapportere, blive ganske detaljerede.

Hvem skal rapportere om bæredygtighed?

I første omgang gælder de nye krav for børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte. Disse virksomheder skal rapportere efter de nye krav fra regnskabsåret 2024.

Fra regnskabsåret 2025 gælder det for alle virksomheder, der overstiger to ud af tre størrelsesgrænser for omsætning, balancesum og antal ansatte. For de fleste vil det betyde, at det er virksomheder med over 250 ansatte, der bliver omfattet.

De nye krav er detaljerede og kræver blandt andet flere oplysninger om værdikæden end vi tidligere har set. Det betyder, at de nævnte virksomheder vil skulle indhente oplysninger hos nogle af deres underleverandører, samarbejdspartnere mv. Det betyder, at alle danske virksomheder kan blive påvirket af de nye krav i et eller andet omfang.

Hvor skal man rapportere om bæredygtighed?

Rapporteringen efter de kommende bæredygtigheds-standarder skal ske som en del af ledelsesberetningen i årsrapporten. Så dette betyder, at årsrapporten bliver udvidet med de nye, lovpligtige krav om rapportering på bæredygtighed og at det fremover skal betragtes som lige vigtigt at rapportere på bæredygtighed og økonomiske nøgletal.

Events

Kristian Koktvedgaard

Kristian Koktvedgaard

Fagleder, Moms og Regnskab

Spørgsmål vedr. finansiel og ikke-finansiel rapportering, rapporteringsstandarder, politisk interessevaretagelse (national og international), samt vejledning om regnskab og rapportering.

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Chefkonsulent

Spørgsmål vedr. finansiel og ikke-finansiel rapportering, rapporteringsstandarder, samt vejledning om regnskab og rapportering.

Malene Dall Sørensen

Malene Dall Sørensen

Konsulent

Spørgsmål vedr. finansiel og ikke-finansiel rapportering, rapporteringsstandarder og vejledning.