Bedre biler på de danske veje

I samarbejde med FDM og De Danske Bilimportører foreslår Bilbranchen at erstatte den værdibaserede registreringsafgift med en ny bilafgift med følgende egenskaber: 1. Den skal være baseret på tekniske kriterier, 2. opkræves løbende og 3. generelt være lavere. En bilafgift med disse egenskaber vil gavne både miljøet, trafiksikkerheden og branchen.

Registreringsafgiften har eksisteret i mere end 90 år. Med alderen er dens skadelige virkninger for samfundet, forbrugerne, virksomhederne og branchen kun blevet forøget. Mobiliteten, sikkerheden, klimaet og miljøet påvirkes alle negativt af afgiften – især fordi den beregnes af bilens værdi (pris).

Sammen med den øvrige bilbeskatning har registreringsafgiften stor betydning for danskernes bilvalg. Vi har markant færre biler, vi har mange små biler og bilerne er mindre sikre og miljørigtige end vore nabolande. Det skyldes, at registreringsafgiften er værdibaseret og desuden meget høj.

Værdielementet i registreringsafgiften medfører også, at forbrugere og små bilforhandlere betaler mere for nye, større biler end storkunder, da registreringsafgiften forstærker storkunders rabat. Forbrugerne vil derfor opleve et langt højere værditab, når de efterfølgende sælger deres bil på brugtvognsmarkedet, mens små bilforhandlere kan forvente lavere avancer og ulige konkurrenceforhold.

Samtidig giver værdielementet i afgiften anledning til fortolkningstvivl mellem branchen og SKAT om, hvorvidt der sker overflytning af avancer fra nye biler til eftermonteret ekstraudstyr, byttebil og tillægsydelser i strid med lovens såkaldte værnsregel. De seneste års mange ændringer af og "lapper" på registreringsafgiftsloven har skabt et stadigt mere uklart og uigennemskueligt regelsæt. Ved en omlægning til tekniske kriterier vil retstilstanden være mere klar end i dag. SKAT vil tilmed få et system som er langt lettere at administrere.

Derfor foreslår FDM, Bilbranchen og De Danske Bilimportører, at registreringsafgiften bør fjernes og erstattes med en bilafgift baseret på følgende tre principper:

  1. En bilafgift uden noget værdielement

    Som alene er baseret på få, men relevante tekniske kriterier. Det kunne være CO2 og vægt. En sådan afgift vil være med til at fremme de biler, som har de bedste sikkerheds- og miljøegenskaber, uanset drivmiddel eller bilstørrelse.

  2. Bilafgiften bør gøres løbende

    I stedet for den nuværende registreringsafgift der betales i forbindelse med første indregistrering af bilen i Danmark. En løbende afgift sikrer en hurtigere udskiftning af forældede biler og dermed en mere moderne bilpark.

  3. En lavere bilbeskatning

    Der i højere grad afspejler de samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved bilisme.

Med indførslen af en teknisk baseret og løbende afgift vil det være nødvendigt med en overgangsordning, som sikrer, at de nuværende bilejere ikke kommer i klemme, hvis deres bil med et falder i værdi. Tilsvarende må der tages hensyn til værdien af forhandlernes brugtvognslagre og flådeejers biler.

Af denne grund er FDM, De Danske Bilimportører og Bilbranchen enige om, at de nuværende bilejere bør have mulighed for at omregistrere helt nye biler på nye regler. Samtidig bør lidt ældre biler i en overgangsperiode også have mulighed for at omregistrere bilen og lade den overgå på nye regler efter reglerne for eksport af brugte biler.

Fra side 28 og frem i publikationen kan der læses mere om forslaget til en overgangsordning, og hvilken effekt det vil have for statens provenu.

Bedre biler på de danske veje

Læs publikationen her
Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør
Bedre biler på de danske veje forklarer, hvorfor det er en god idé at følge vores tre principper, og hvordan det vil gavne både miljøet, trafiksikkerheden og branchen. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør