Købelov

Hvilke køb er omfattet af købeloven? Købeloven finder anvendelse på alle handler, der vedrører køb af løsøre. Det vil sige f.eks. køb af biler og reservedele.Man skal dog være opmærksom på, at købeloven ikke finder anvendelse på køb af tjenesteydelser. Det betyder, at f.eks. en serviceaftale eller en aftale om reparation ikke er omfattet af købelovens regler. Her finder aftalelovens regler anvendelse. Købelovens forbrugerregler adskiller sig fra købelovens øvrige regler, idet de er præceptive, hvilket medfører, at en forbruger ikke må stilles dårligere, end hvad der fremgår af lovens bestemmelser. Ved handelskøb og civilkøb, gælder købelovens generelle regler kun, hvis ikke andet er aftalt eller følger af handelsbrug eller anden sædvane.

Kategorier af køb

Der findes forskellige former for køb afhængig af køber og sælgers forhold.

Handelskøb
Køb, som indgås mellem handlende inden for deres erhverv, er handelskøb. Det kan f.eks. være de aftaler om køb af en bil fra en anden forhandler, eller de aftaler man som forhandler indgår med sin importør. Når der indgås en aftale om et handelskøb, kan der aftales noget andet end købelovens almindelige regler. Det er bl.a. tilfældet i Bilbranchens standardslutseddel, hvor bestemmelsen om forsinkelse ved levering af vare- og lastbiler er en fravigelse af købelovens almindelige regler.

Forbrugerkøb
Forbrugerkøb er køb, som en forbruger foretager hos en erhvervsdrivende, der handler inden for sit erhverv, når forbrugeren hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Det vil sige, de køb private/forbrugere foretager i en forhandlers virksomheder. Det er sælgeren, der har bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb, hvis der efter købet opstår en tvist om, hvorvidt der var tale om et handelskøb eller et forbrugerkøb.

I forbrugerkøb kan de beskyttende regler i købelovens afsnit om forbrugerkøb ikke fraviges til skade for køber. For eksempel kan det ikke aftales, at bilen købes som beset uden reklamationsret.

Civilkøb
Ved civilkøb forstås køb, som indgås mellem private (forbrugere). Her kan der f.eks. være tale en forbrugers køb af en anden forbrugers brugte cykel via Den Blå Avis. Det, at købsaftalen indgås mellem to forbrugere betyder, at købelovens regler om forbrugerkøb ikke finder anvendes. Det kan derfor aftales, at købelovens regler fraviges. Det er derfor muligt at handle "købt som beset".

Såfremt salget er formidlet af en erhvervsdrivende, vil køberen være beskyttet af reglerne i forbrugerkøb i forhold til den tidligere ejer (altså den private sælger).

Hvad kan være en mangel?

Mangler er de fejl, man som forhandler er ansvarlig for over for forbrugeren. Købeloven indeholder i afsnittet om forbrugerkøb en oplistning af en række situationer, hvor der foreligger en mangel. Nedenfor gennemgås en række eksempler på mangler, der kan forekomme ved køb i autobranchen.

Ifølge købeloven vil en bil være mangelfuld, hvis:

Den ikke svarer til den betegnelse, den er solgt under.

Bilen sælges som en bestemt model, f.eks. GTI, men det viser sig, at bilen har en anden modelbetegnelse.

Sælgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger.

På salgsskilt eller i annonce står, at bilen har 1,6 l motor, men det viser sig, at det kun er en 1,4 l motor.

Tidligere salgsled i annoncer, brochurer eller lignende har givet urigtige eller vildledende oplysninger.

I brochure fremgår, at bilen har sideairbags - dette er imidlertid ekstraudstyr.

Sælger har forsømt sin loyale oplysningspligt.

Sælger har ikke oplyst, at bilen har haft en større færdselsskade; bilen har kørt som hyrevogn eller skolevogn.

Varen ikke svarer til det, der er aftalt om den.

Bilen lever ikke op til, hvad der er aftale i slutsedlen, f.eks. hvis bilen ikke er nysynet som aftalt, men synet for ni måneder siden.

Varen er af en anden eller ringere beskaffenhed, end den skulle være ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder.

Opsamlingsbestemmelse. Finder f.eks. anvendelse, hvis bilen er mere slidt eller dårligere end man havde grund til at regne med ud fra pris, alder og antal kørte kilometer.

Købers mangelsbeføjelser

Når det er fastslået, at der foreligger en mangel, kan køber vælge mellem en række forskellige krav, som han kan stille til sælger.

Hvilke krav kan køber vælge mellem?
Hvis en vare er mangelfuld, har køberen som udgangspunkt valgfrihed mellem:

  • At kræve købet hævet (købesummen tilbage).
  • At kræve et passende afslag i købesummen.
  • At kræve afhjælpning (reparation).
  • At kræve omlevering (ombytning).

Hævebeføjelsen
En køber kan kræve købet hævet, hvis manglen er væsentlig.

Sælgeren kan dog afvise kravet om ophævelse ved at tilbyde afhjælpning eller ombytning. Det kræver dog, at sælgeren opfylder kravene til afhjælpning og ombytning.

Udgangspunktet for en ophævelse er, at køber stilles som om, at handlen ikke var blevet indgået. Det vil sige, at køber skal have alle sine penge tilbage mod at tilbagelevere varen (bilen). Køber kan dog komme til at betale for den nytte, han/hun har haft af at kunne bruge varen i en periode. Ved biler sættes dette beløb typisk til 0,50 kr. pr. kørt kilometer pr. 100.000 kr. oprindelig købspris. Altså for eksempel 1 kr. pr. km. for en bil til 200.000 kr.

Hvis købet af bilen er finansieret af tredjemand (typisk et finansieringsselskab) og sælgeren har formidlet finansieringen, er der tale om et oprindeligt trepartsforhold. Det betyder, at køberen også skal have kreditomkostningerne i forbindelse med finansieringen tilbagebetalt, når købet hæves.

Det samme gælder, hvis købet er finansieret direkte af sælgeren.

Afslag i købesummen
Køberen kan kræve et passende afslag i købesummen.

Et afslag fastsættes skønsmæssigt, men svarer som udgangspunkt til forskellen mellem bilens værdi med mangel og bilens værdi uden den pågældende mangel (i praksis typisk prisen for reparation af manglen hos tredjemand). Hvis bilen f.eks. er en 1,4 og ikke som lovet en 1,6, fastsættes afslaget som prisforskellen mellem de to modeller.

Sælger kan afvise afslag i prisen, hvis han i stedet tilbyder afhjælpning eller ombytning. Det kræver dog, at sælgeren opfylder kravene til afhjælpning og ombytning.

Afhjælpning
Køberen kan kræve afhjælpning (reparation).

Det er dog tre krav til en sælgers afhjælpning. Sælger skal nemlig foretage afhjælpningen (reparationen) inden for rimelig tid og uden udgift og uden væsentlig ulempe for køber.

Uden udgift:
Det betyder, at når en fejl skal rettes skal det var gratis for køberen – køberens ekstra omkostninger, udover selve reparationen, skal også betales af sælger.

Inden for rimelig tid:
Konkret vurdering, men helst ikke over en uges tid, da en bil er en vigtig del af en forbrugers hverdag.

Hvis afhjælpningen ikke foretages inden for rimelig tid, kan køberen hæve købet af varen – også selvom manglen ikke er væsentlig.

Uden væsentlig ulempe:
Der er tale om en skønsmæssig vurdering, men udgangspunktet er maksimalt to afhjælpningsforsøg. Det kan dog ikke udelukkes at sælger skal have tre eller fire afhjælpningsforsøg ved særligt vanskelige eller periodisk fejl.

Både i forhold til ”inden for rimelig tid” og ”uden væsentlig ulempe” kan man som forhandler købe sig mere tid til afhjælpning, hvis sælger stiller en gratis lånebil til rådighed for køberen i reparationsperioden.

Sælger kan afvise krav om afhjælpning, hvis afhjælpning er umulig (bilen har haft en færdselsskade, som er repareret korrekt) eller uforholdsmæssig omkostningsfuld (en reparation ville koste mere end bilens købspris - i stedet gives prisafslag, eller køber kan ophæve handlen). Man skal være opmærksom på, at det er sælgers bevisbyrde!

Ombytning
Køberen kan kræve omlevering (ombytning).

Det er et krav, at der omleveres til en identisk vare, hvilket medfører, at omlevering alene er relevant ved nye biler, da der ikke findes en anden bil, der er fuldstændig magen til.

Sælger skal også her foretage omlevering inden for rimelig tid og uden udgift og uden væsentlig ulempe for køber.

Sælger kan ligesom ved afhjælpning afvise et krav om omlevering, hvis det er umuligt eller hvis det er uforholdsmæssigt omkostningsfuldt for sælger at ombytte. Husk, at det er sælgers bevisbyrde!

Reklamation og garanti

Reklamation er reguleret af købeloven. Garanti er reguleret af markedsføringsloven. Køber har automatisk reklamationsret ifølge købeloven. Garanti er noget ekstra, som sælger kan tilbyde.

Reklamation:
Køber kan indenfor to år, fra levering af en vare, klage over evt. mangler ved denne. Herefter kan mangler ikke gøres gældende over for sælgeren, medmindre sælgeren har påtaget sig at indestå for salgsgenstanden i længere tid.

Bevisbyrde og formodningsregel:
Viser fejlen sig inden for de første seks måneder efter leveringen, formodes fejlen at have været til stede på leveringspunktet. Det betyder i praksis, at det er sælgeren, der skal sandsynliggøre, at fejlen ikke har været til stede på leveringstidspunktet – altså afkræfte formodningen. De resterende 18 måneder, er det køber, der skal bevise, at manglen var til stede på leveringstidspunktet.

Reklamationsfrist:
Forbrugeren skal reklamere til sælgeren over en mangel inden for rimelig tid. Købeloven fastslår, at to måneder altid er inden for rimelig tid!

Garanti:
Garanti er ikke det samme som reklamation. Ifølge markedsføringsloven må begrebet garanti kun anvendes, hvis køberen stilles væsentlig bedre end han er stillet efter købeloven. Der skal altså være tale om noget ekstra. F.eks. at alle fejl på bilen repareres de første seks måneder – uanset om der er tale om mangler.

Vejledning:
Bilbranchen har udarbejdet en kort vejledning om reklamationsret.

Vejledningen henvender sig både til sælger og køber.

Vejledning

Bilbranchen har udarbejdet en kort vejledning om reklamationsret. Vejledningen henvender sig både til sælger og køber.

Vejledning om reklamationsret
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • Send e-mail  

Følg os på de sociale medier