Lastbiler

Her kan du finde de vigtigste regler for lastbilmarkedet.

Ny EU-forordning om lastbilers CO2-udledning

Som en del af EU’s mål om at reducere transportens drivhusgasemissioner med mindst 60 pct. inden 2050 i forhold til 1990, er en ny EU-forordning om overvågning og indberetning af lastbilers CO2-udledning og brændstofforbrug på vej. Målet med forordningen er, at køberne bedre skal kunne sammenligne lastbilers brændstofforbrug på tværs af mærker og modeller, for på den måde at nedbringe CO2-udledningen.

”For at opnå fyldestgørende viden om sammensætningen af Unionens vognpark af tunge køretøjer, dens udvikling over tid og dens potentielle indvirkning på CO2-emissionerne bør data om indregistrering af alle nye tunge køretøjer og alle nye påhængskøretøjer, herunder data om fremdriftssystemer og de relevante karrosserier, overvåges og indberettes.”

Således lyder formålet med den kommende EU-forordning om overvågning og indberetning af tunge køretøjers CO2-udledning og brændstofforbrug. Det betyder mere konkret, at lastbilproducenter og nationale myndigheder senest den 28. februar 2020 skal have et system oppe at køre, der registrerer nyregistrerede lastbilers CO2-udledning og brændstofforbrug.

Det nye system læner sig op af det, man kender i dag på person- og varebilsområdet, hvor CO2-udledningen er en del af typegodkendelsen. Dette vil også være tilfældet med alle nyregistrerede tunge køretøjer pr. 1. januar 2019. Fra denne dato er det forventet, at lastbilforhandlere – i lighed med overgangen fra NEDC til WLTP på person- og varebilsområdet – skal indberette CO2-udledningen og brændstofforbruget på den enkelte lastbil til myndighederne. Bilbranchen forventer, at man også på lastbilområdet vil gøre brug af DMR (motorregistret) til indrapportering af de nye tal.

Simuleringsværktøj udregner CO2-udledningen
Idet mange lastbiler bliver opbygget, og dermed langt fra er lige så ensartet som person- og varebiler, har det taget Kommissionen en årrække at udvikle et system, der skal tage højde for denne kompleksitet. Resultatet efter ca. syv års testperiode – med deltagelse fra mere end 100 forskellige virksomheder, organisationer og myndigheder – er et simuleringsværktøj ved navn VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool).

I overensstemmelse med EU-typegodkendelsen af tunge køretøjer, er lastbilproducenter forpligtet til at foretage nøjagtige målinger af alle komponenter, der har indflydelse på CO2-udledning og brændstofforbrug af deres køretøjer. Dette inkluderer blandt andet motorens ydeevne (belastning/hastighed), rullemodstand i dækkene, den aerodynamiske modstand, effektivitet af aksler og effektivitet af transmissionen.

Alle disse typegodkendte data sammen med andre køretøjsoplysninger, såsom vægt og type af last, bliver lagt ind i VECTO-værktøjet med henblik på at få et helt specifikt tal for CO2-udledning og brændstofforbrug for den enkelte lastbil. Det er således for første gang muligt at sammenligne lastbilers brændstofforbrug på tværs af alle mærker og modeller, da alle tal er udregnet på samme måde.

Du kan læse mere om simuleringsværktøjet VECTO på ACEAs hjemmeside her (engelsk).

Fakta om den kommende EU-forordning:

  • Med den kommende forordning vil transportvirksomheder (købere af tunge køretøjer) kunne træffe købsbeslutninger på et mere informeret grundlag og dermed sikre brændstofbesparelser.

  • Med certificeringsforordningens ikrafttræden vil alle nye lastbilers CO2-emissioner og brændstofforbrug skulle beregnes med VECTO-simulationsværktøjet.

  • Det forventes, at de nye CO2-emissionstal for nyregistrerede lastbiler på det europæiske marked vil blive indfaset i løbet af 2018.

  • Pr. 1. januar 2019 skal alle nyregistrerede lastbiler være typegodkendt med CO2-udledningstal samt brændstofforbrug.

  • Det nye indrapporteringssystem hos både bilproducenter og nationale myndigheder skal være fuldt operationelt senest 28. februar 2020 med indberetning af CO2-udledning og brændstofforbrug for det forgangne år til en åben central database i EU.

  • Forordningen finder anvendelse på følgende kategorier af køretøjer: Tunge køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 med en referencemasse på over 2 610 kg, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/200710, og alle køretøjer i klasse M3 og N3 Køretøjer i klasse O3 og O4.

  • Det forventes, at EU vil begrænse CO2-udledningen fra nye tunge køretøjer ved lov efter 2020, hvor det nye overvågningssystem er fuldt indfaset.

Lastbilregler

Lastbiler er underlagt særlig transport- og afgiftsregler, som klart adskiller sig fra reglerne for personbiler.

Lastbilgruppen, som er Bilbranchens netværk for lastbilforhandlere, har reelt ansvaret for at formulere Bilbranchens standpunkter om lastbilspørgsmål.

Digital takograf

Fra den 1. maj 2006 skal den digitale takograf være monteret i nye køretøjer over 3.500 kg. totalvægt, som skal udføre kørsel, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid.

Baggrunden for indførelsen af den digitale takograf er, at den tidligere anvendte analoge fartskriver med diagramark indebar mulighed for manipulationer og gav kontrolproblemer.

Den digitale takograf forventes dels at bidrage til at højne trafiksikkerheden og chaufførernes arbejdsvilkår samt at medvirke til mere lige konkurrencevilkår.

De detaljerede regler om digitale takograf og fire forskellige former for takograf, kan læses på politiets og Færdelsstyrelsen hjemmeside.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk