Lønsumsafgift

Med stigende indtægter fra provision for finansiering mv., kan forhandlere være omfattet af lønsumsafgiftsloven. Bilbranchen har bedt momsekspert om en vejledning specielt for bilforhandlere.

Lønsumsafgift
Forhandlerne skal beregne, om lønsumsafgiftslovens bundgrænse for afgiftsgrundlaget på 80.000 kr. er oversteget. Lønsumsafgiften udgør 4,12 % af afgiftsgrundlaget, som er lønsum med tillæg af overskud eller fradrag af underskud vedrørende de momsfrie finansielle aktiviteter.

Det betyder, at forhandlerens lønsum og overskud/underskud skal fordeles på de momspligtige og de momsfrie aktiviteter, for at opgøre det korrekte lønsumsafgiftsgrundlag. Her skal der først ske en beregning af en omsætningsfordeling for at fastsætte en fradragsprocent. Herefter skal fradragsprocenten anvendes på forhandlerens lønsum vedrørende administrativt personale og salgspersonale, ligesom den anvendes på forhandlerens samlede overskud/underskud.

Klage til Landsskatteretten
Det kan oplyses, at et lokalt skattecenter i januar 2015 har truffet en afgørelse, hvorefter lønsumsafgiften skal opgøres på grundlag af et skøn, hvor samtlige formidlingsindtægter henføres til afgiftsgrundlaget. Denne opgørelsesmetode vil dels betyde, at flere forhandlere omfattes af lønsumsafgiften, dels at afgiftsbelastningen bliver højere. SKATs afgørelse er ikke i overensstemmelse med de retningslinjer, som Landsskatteretten tidligere har fastlagt, og derfor vil sagen blive påklaget i forventning om, at Landsskatteretten vil ændre afgørelsen, så den stemmer overens med den tidligere trufne afgørelse.

Det kan ikke udelukkes, at andre forhandlere vil blive kontaktet af SKAT med en lignende ”dagsorden”. I givet fald anbefaler vi, at der rettes henvendelse til Bilbranchen.

Her pr. januar 2019 venter sagen stadig afgørelse fra Landsskatteretten, som stadig har en stor sagspukkel med en sagsbehandlingstid på momssager på fire til fem år. En afgørelse forventes i løbet af 2019.

Provision

Provision, som bilforhandlere modtager for formidling af finansiering mv., er fritaget for moms. Men hvis indtægten overstiger en bundgrænse, skal der betales lønsumsafgift.

Det er beregningen af denne bundgrænse, der kan være indviklet. Derfor har Bilbranchen anvendt ressourcer på at få momsdirektør Søren Engers Petersen, TimeTax A/S, til at udarbejde en vejledning specielt for bilforhandlervirksomheder.

Nils Suhr Andersen

Chefjurist

  • Direkte +45 3377 3337
  • Mobil +45 2033 4573
  • E-mail nsa@di.dk