BIL

Persondataforordningens gennemførelse i Danmark

En ny betænkning beskriver nu, hvordan nye regler fra EU om databeskyttelse kommer til at påvirke dansk lovgivning. De danske persondataregler vil i høj grad fortsætte som i dag. Regeringen vil til efteråret fremsætte et forslag til en ny persondatalov på baggrund af betænkningen.

Databeskyttelsen skal styrkes i Europa. Derfor besluttede EU-landene i april sidste år at indføre nye regler om databeskyttelse. Reglerne gælder for alle, som har oplysninger om personer, lige fra den lille håndværkeres personalefortegnelse i Excel til SKATs oplysninger om alle danskeres skatteforhold.

I en ny betænkning beskriver Justitsministeriet nu, hvordan de nye regler skal forstås i Danmark, og hvilken betydning det har for den nuværende lovgivning.

Overordnet set vil mange af de nuværende principper fortsætte. Så organisationer, virksomheder og offentlige myndigheder, som i dag følger persondataloven er rigtig godt på vej til at efterleve de nye regler, som får virkning fra den 25. maj 2018.

Betænkningen er udformet i samarbejde med samtlige ministerier, Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med analysearbejdet har der også været afholdt to stormøder, hvor bl.a. projektets foreløbige overvejelser er blevet præsenteret.

Betænkningen giver svar på en lang række spørgsmål og vil samtidig danne grundlag for det videre arbejde med lovforslag og vejledninger. Der vil således i den kommende tid blive udsendt en række vejledninger om forståelsen af forordningen.

Regeringen vil på baggrund af betænkningen sende et lovforslag til en ny persondatalov i høring inden sommerferien. Lovforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget til efteråret.

DI og DI Bilbranchen vil nu gennemgå den mere end 1.000 sider lange betænkning og efterfølgende orientere nærmere om de elementer, der har interesse for DI Bilbranchens medlemmer.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold