Servicerådgiveruddannelsen

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning er skræddersyet til dig, der allerede arbejder i bilbranchen som servicerådgiver, kundemodtager eller værkfører, og som har behov for at få bygget oven på det, du allerede kan.

Uddannelsen er også til dig, som kommer udefra og som ønsker at gøre karriere i branchen på den måske mest centrale og spændende position i et bilhus. Uddannelsen er udviklet sammen med bilbranchen.

Udbytte for virksomheden
Uddannelsen kan skabe værdi i virksomheden på flere måder.

Den klæder medarbejderne på til at se og gribe nye muligheder i et marked under stadig forandring. Deltagerne lærer at agere i forhold til ny kundeadfærd, roller og teknologier, og de får konkrete værktøjer, som de kan bruge i virksomheden med det samme.

Det får medarbejderne med fra uddannelsen
Forløbet er en kompetencegivende servicerådgiver-uddannelse, som giver dig solid forståelse og praktiske værktøjer til at arbejde professionelt med

 • service & rådgivning
 • ledelse
 • salg & oplevet kundeværdi
 • drift & procesoptimering.

Du bliver klædt på til at skabe og lede den rigtig gode kundeoplevelse ”end-to-end” i hele serviceprocessen.

Du får kompetencer til at organisere, strukturere og følge op på den daglige drift, til at se forbedringsmuligheder og få dem ført ud i livet - og til at lede og kommunikere professionelt internt i huset og med kunderne.

Uddannelsen er kompetencegivende og giver 60 ECTS-point.

Servicerådgiveruddannelsen er for dig, der ønsker:

 • indsigt i kundetyper og værktøjer til at kommunikere, så du matcher kunden, opbygger relationer, forbedrer kundeoplevelsen og øger mersalg
 • at blive bedre til at afdække kundebehov, præsentere løsninger og øge salget af service-ydelser, servicepakker og totalløsninger
 • nyeste viden om digitalisering i bilbranchen og muligheder for innovation på kunderejsen - f.eks. videotjek, online booking og check-in
 • viden om processer, nøgletal, optimering, opfølgning på daglig drift og kvalitetssikring
 • at lære om ledelse i praksis og organisering, forstå og styrke samspillet mellem afdelinger og ’spille hinanden gode’
 • værktøjer, så du kan starte, gennemføre og afslutte projekter.

Uddannelse tæt på jobbet
Servicerådgiveruddannelsen tages sideløbende med jobbet i bilbranchen. Du løser konkrete opgaver fra hverdagen som en del af studiet, og som medarbejder får du dermed værktøjer, som kan prøves af i praksis med det samme.

Grundlaget for undervisningen er dagligdagen i branchen.

Forløbet foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Great Minority
Bilkunder kommunikerer i dag med bilforhandlere både digitalt og analogt - både ved salg og på eftermarked. De nye kunderejser udfordrer forhandlerne, men de giver også en række muligheder. Derfor skal bilforhandlere have servicerådgivere med den rigtige forståelse og de rette værktøjer til at tilbyde relevante services. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør
Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4846
 • Mobil +45 2099 8478
 • E-mail haba@di.dk