Mekanikeruddannelsen

Uddannelse af lærlinge og elever sikrer, at din virksomhed har kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Her kan du se, hvordan du kommer i gang.

Virksomhed og elev indgår en uddannelsesaftale for uddannelsesforløbet. Den omfatter både praktikken og de skoleophold, der er under uddannelsen. Virksomheden har ansvaret for, at eleven når de mål, der er for uddannelsen.

Sådan kommer du i gang
Kort fortalt skal du gøre følgende:

1. Find den uddannelse, du gerne vil have lærlinge inden for.
2. Få virksomheden godkendt som uddannelsessted.
3. Find lærlingen.
4. Uddannelsesaftale udfyldes, underskrives og sendes til den nærmeste erhvervsskole.

Og så kan uddannelsesforholdet starte.

Skolevejen
Lærlingen er på skole i grundforløbet og veksler mellem skole og praktik i hovedforløbet.

Ny mesterlære

Ny mesterlære-uddannelsen er mere praktisk end den traditionelle erhvervsuddannelse (eud), og første del af uddannelsen foregår typisk som praktisk oplæring i virksomheden.

Som mester/virksomhed betyder det, at I har nogle særlige forpligtelser, og der er nogle forhold, I skal være ekstra opmærksomme på sammenlignet med en almindelig eud-aftale.

Hvis I f.eks. indgår en Ny mesterlæreaftale med en karrosserilærling personvognsmekanikerlæring eller lastvognsmekanikerlærling, er det jeres ansvar, at han eller hun opnår de kompetencer, der kræves for at kunne påbegynde undervisningen på hovedforløbet. Det fremgår af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser, hvad der kræves for kunne fortsætte på hovedforløbet.

Ny mesterlære er et samarbejde mellem skole og virksomhed - og elev. I får tildelt en fast kontaktperson på skolen, og det er en god idé, at I planlægger oplæringsforløbet i tæt samarbejde med kontaktpersonen. Det anbefales også, at I under hele uddannelsesforløbet har en tæt dialog med skolen og løbende følger op på, at alt forløber, som det skal.

Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk