Biløkonomuddannelsen

Branchen er under hastig forandring og det stiller krav til branchens medarbejdere. Ved at tilknytte en biløkonomstuderende får du adgang til nogle af branchens bedst uddannede og mest kvalificerede unge, der har en stærk teoretisk ballast og viden om forretningsvilkårene i fremtidens bilbranche.

Teori og praktik

Uddannelsen til biløkonom varer 2½ år, og kan læses på Erhvervsakademi Aarhus og CPH Business.

Allerede inden uddannelsens start skal den studerende ansættes på din virksomhed. På den måde får din virksomhed løst relevante opgaver, mens den studerende får en praktisk paratviden, der kan være nyttig under uddannelsen.

Undervejs i studiet vil den studerende typisk arbejde i din virksomhed en dag om ugen og i ferier. Allerede undervejs i studiet vil den studerende kunne begynde at bidrage til løsningen af de mere overordnede problemstillinger/udfordringer i virksomheden.

I det sidste halve år af studiet vil den studerende udarbejde en hovedopgave om en problemstilling, der er relevant for virksomheden.

Efter uddannelsen vil den studerende i et halvt år arbejde som trainee på fuld tid for virksomheden og f.eks. udføre idéerne fra projektet i praksis.

Herefter kan der være basis for at ansætte den færdiguddannede biløkonom i en specialistfunktion eller evt. et lederjob i virksomheden.

Hvad er virksomhedens investering?
Den studerende får SU i de to første år af uddannelsen. Virksomhedens investering ligger i en årlig uddannelsesafgift, praktikantløn for konkrete opgaver samt traineeløn det sidste halve år af uddannelsen. Virksomheden skal desuden afsætte tid til sparring og til at sætte den studerende ind i opgaverne.

Bilbranchen sponsorerer uddannelsen. Vi underviser de studerende i personalejura, arbejdsmiljø, branchejura, brancheanalyser, forretningsudvikling, ledelse, trends i branchen m.m. Vi er også censorer ved de afsluttende opgaver, og vi sponserer den afsluttende dimissionsfest for de nyuddannede biløkonomer og deres familie samt virksomheder. Hanne Baunkjær, Chefkonsulent

Din bilkarriere starter her

Bilkarriere.dk

Biløkonom - en uddannelse til fremtidens bilbranche.

Bilkarriere.dk

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

Bilbranchens personalejurister er klar med rådgivning om de ansættelsesmæssige forhold, når I har fundet en biløkonomstuderende, I ønsker at knytte til jeres virksomhed.

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk