Handelsuddannelsen

Handelsuddannelsen med speciale salg, auto

Uddannelsen er en vekseluddannelse, og er opbygget i en fleksibel struktur, hvor virksomhed, elev og skole har mulighed for at kombinere flere af teoriuddannelsens fag, så de passer bedst muligt til den enkelte praktikaftale og dermed til det samlede uddannelsesforløb.

Salg og markedsføring samt kundekontakt er omdrejningspunktet for uddannelsen. En handelselev kan være tilknyttet reservedelslageret, salgsafdelingen, kundemodtagelsen/værkstedet eller en kombination.

Uddannelsen har hovedvægten på praktisk læring i praktikvirksomheden og indholdet af undervisningen ved skoleopholdene omhandler emnerne:

 • Produktpræsentation og salgsfremmende tilrettelæggelse.
 • Salg via digitale/sociale medier.
 • Planlægning, gennemførelse og afslutning af personlig kundeservice.
 • Planlægning af det opsøgende salg og deltagelse heri.
 • Kalkulation af priser.
 • Planlægning af kundearrangementer.
 • Budgettering af salgs- og/eller markedsføringsaktiviteter.
 • Varetagelse af kundeservice.
 • Behandling af reklamationer.

Der er tre bunde specialefag på uddannelsen; salgsplanlægning, personligt salg og produktkendskab. Disse fag gennemføres 3 x 14 dage i Mommark.

Eleven kan derudover vælger en række valgfag. I branchen efterspørges især fag som logistik, indkøb, trade marketing og enten præsentationsteknik eller kommunikation via elektroniske medier.

Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4846
 • Mobil +45 2099 8478
 • E-mail haba@di.dk