Uddannelsesforløb for bilsælgere - Mommark

Ønsker du at få styrket kompetencerne hos dit salgspersonale?, er efteruddannelsesforløbet for bilsælgere på Mommark et godt valg. Læs mere om forløbet og de øvrige gode uddannelsestilbud målrettet branchen.

Hvem kan deltage?

Uddannelsen henvender sig til bilsælgere, der har brug for at få styrket deres kompetencer og blive dygtigere til deres arbejde. Også nyansatte sælgere, der kommer med en anden branchebaggrund, kan med dette forløb blive "omskolet" og tilegne sig de relevante kompetencer til at varetage salgsfunktionen i en bilforretning.

Det er også relevant at sende den tidligere mekaniker, der har flyttet sig fra værkstedet til salgsafdelingen, eller lagerekspedienten, af sted på Mommarks efteruddannelsesforløb for bilsælgere.

Uddannelsen er åben for alle, der har en fastansættelse hos en bilforhandler. Visse krav skal dog være opfyldt, hvis man ønsker at opnå lønrefusion.

Hvordan foregår uddannelsen?
Uddannelsesforløbet er en vekselvirkning mellem teori og praksis, og deltagerne skal gennemgå i alt ni moduler à tre-fem dages varighed, der afsluttes med en eksamen.

Der vil også være hjemmeopgaver, der skal løses undervejs. Det er derfor vigtigt, at virksomheden medvirker til, at deltageren får den fornødne tid afsat til at gennemføre uddannelsen - både på skolen og i virksomheden.

Ud over de gode lærerkræfter på skolen bidrager en lang række gæsteundervisere fra branchen med nyeste viden på deres respektive fagområder, herunder bl.a. specialister fra Bilbranchen.

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk