Betonelement-Foreningen

Betonelement-Foreningen er en medlemsorganisation for producenter af betonelementer. Betonelement-Foreningen er en forening i DI Byggeri og medlem af branchesammenslutningen Dansk Beton.


NYTTIGE LINKS

Beregningsprogrammer

Beregningsprogrammerne for betonelementer bygger på EC2, mens beregningsprogrammet for vægge i letbeton bygger på DS/EN 1520.

Find alle beregningsprogrammer her.

Vejledninger i forhold til SBi 271

I SBi 271 anvises hvordan de statiske beregninger skal dokumenteres. Betonelement-Foreningen har dog valgt at udgive skabeloner, som er operationelle i hverdagen for betonelementproducenterne og andre afsnitsprojekterende.

Dokumenterne er gennemlæst og kommenteret af Teknisk udvalgs medlemmer og kommentarer herfra er bearbejdet og indsat i dokumenterne.

Desuden har vi ved udarbejdelsen af skabelonerne fået hjælp med råd, vejledning og kommentering fra Bent Feddersen, der er en af forfatterne bag SBI 271.

Betonelement-Foreningen ønsker at få feedback på vejledningerne, så vi kan gøre dem endnu bedre og mere operationelle i hverdagen. Giv feedback til Betonelement-Foreningen via betonelementforeningen@di.dk.

Marianne Boelskifte

Marianne Boelskifte

Chefkonsulent