Betonelement-Foreningen

Betonelement-Foreningen er en medlemsorganisation for producenter af betonelementer. Betonelement-Foreningen er en forening i DI Byggeri og medlem af branchesammenslutningen Dansk Beton.

Indstil dit projekt til Betonelement Prisen

Alle kan indstille projektforslag til nominering af Betonelement Prisen, som uddeles af Betonelement-Foreningen. Præmieringen består af Utzonstatuetten, designet af Jørn Utzon og Jan Utzon, samt et kontant pengebeløb på kr. 75.000.

Betonelement Prisen uddeles til Betonens Prisfest den 1. juni 2023.

Klik her for at indstille dit projekt til Betonelement Prisen 2023.

Nyttige links

Beregningsprogrammer

Beregningsprogrammerne for betonelementer bygger på EC2, mens beregningsprogrammet for vægge i letbeton bygger på DS/EN 1520.

Find alle beregningsprogrammer her.

Vejledninger i forhold til SBi 271

I SBi 271 anvises hvordan de statiske beregninger skal dokumenteres. Betonelement-Foreningen har dog valgt at udgive skabeloner, som er operationelle i hverdagen for betonelementproducenterne og andre afsnitsprojekterende.

Dokumenterne er gennemlæst og kommenteret af Teknisk udvalgs medlemmer og kommentarer herfra er bearbejdet og indsat i dokumenterne.

Desuden har vi ved udarbejdelsen af skabelonerne fået hjælp med råd, vejledning og kommentering fra Bent Feddersen, der er en af forfatterne bag SBI 271.

Betonelement-Foreningen ønsker at få feedback på vejledningerne, så vi kan gøre dem endnu bedre og mere operationelle i hverdagen. Giv feedback til Betonelement-Foreningen via betonelementforeningen@di.dk.

Vejledning til brancheskabeloner og vejledning.

Link til skabeloner.

Marianne Boelskifte

Marianne Boelskifte

Chefkonsulent