Betonelement-Foreningen

Facadeelementer

Facadeelementer er en sandwichkonstruktion bestående af bagstøbning (bagplade), forstøbning (forplade) samt isolering.

Bagstøbningen er det lag, der vender indad i bygningen. Forstøbningen udgør den færdige (synlige/eksponerede) klimaskærm, der blot skal kompletteres med fugelukninger efter elementmontagen.

Alle facadeelementer produceres i vandrette forme. De fleste fremstilles med forstøbningen nedad mod formbunden, hvorved der kan opnås mange forskellige overfladetyper og teksturer. Læs mere på synligbeton.dk

Facadeelementer anvendes både som bærende og ikke-bærende bygningsdele i boligbyggerier, industribyggerier, kontorbyggerier mv. i én eller flere etager.

Elementerne leveres i vilkårlige tykkelser - normalt inden for området 200-500 mm.

Elementtykkelsen er typisk direkte afhængig af kravet til isoleringsevnen – også kaldet U-værdien. Isoleringsevnen kan direkte bestemmes ved hjælp af Betonelement-Foreningens dimensioneringsprogram "U-værdi for sandwichkonstruktioner

Overflader defineres oftest efter Bips A24. Med mindre andet aftales, er der sædvanligvis tale om normalt kravniveau.

Tolerancer defineres oftest med baggrund i Hvor går grænsen? Beton - in situ, elementer og montage 

Facadeelementer leveres CE-mærkede i henhold til DS/EN 14992

Facadeelementers bæreevne eftervises i henhold til DS/EN 1992-1-1 (også kaldet EC 2)

Facadeelementers brandmodstandsevne, benævnt REI 60, REI 120 eller REI 180, eftervises i henhold til DS/EN 1992-1-2 (også kaldet EC2-2) 

Eftervisning af bæreevne og brandmodstandsevne foretages ved hjælp af Betonelement-Foreningens beregningsprogrammer.

Relateret indhold