Betonelement-Foreningen

Vægelementer af letbeton

Vægelementerne af letbeton leveres til både bagmure, skillevægge, lejlighedsskel og kældervægge.

Elementerne anvendes i alle sikkerhedsklasser som bærende og ikke bærende vægge - også over 5 etager.

Vægelementer fremstilles i størrelser op til ca. 3 x 7,5m, og elementerne kan vendes således, at højden kan være de 7,5m.

Elementerne leveres i forskellige styrker og densiteter afhængig af anvendelse.Produktdata
Målforhold, densiteter og tolerancer m.v. varierer lidt fra producent til producent. De data, som er anført i dette afsnit, er derfor blot til generel orientering. Kontakt de enkelte medlemmer for mere præcise oplysninger.

Elementerne leveres med indstøbt transport- og svindarmering.

Mål, vægt og egenskaber

Længde op til 7500 mm
Højde op til 3000 mm
Tykkelse 100, 120, 150, 180, 200, 220, 240 mm
Trykstyrker 6, 8, 10, 15 MPa
Middeldensiteter 1200, 1350, 1550, 1850, 2000 kg/m3
Fugtforhold ved levering 10-20 %
Svind 0,8 ‰
Overflader
Se nærmere beskrivelse
- Finkornet
- Grov/tæt
- Grov/åben

Relateret indhold