Betonelement-Foreningen

Altanelementer

Altanelementer er især kendetegnet ved, at de stort set altid er individuelt designet og konstrueret til formålet.

Det er dog et gennemgående træk, at trædefladen udføres med skridsikring og at afvanding enten foregår ved afløb fra indbygget vandrende eller ved at vandet ledes ud over forkanten.

I nogle vejledninger opfordres der til, at konstruktøren overvejer, om det er nødvendigt at henføre altaner og altangange til særlig aggressiv miljøklasse. 

I de fleste tilfælde er der tale om en unødig fordyrelse af produktet at vælge særlig aggressiv miljøklasse og langt de fleste altanelementer henføres sædvanligvis til aggressiv miljøklasse.

Der er ingen særskilt produktstandard for altanelementer, hvorfor nogle producenter henfører altaner til en af de øvrige produktstandarder, som de så CE-mærker i henhold til.

Det anbefales at designe altanelementer på baggrund af SBi-anvisningen Betonaltaners konstruktive udformning.

Relateret indhold