Betonelement-Foreningen

Søjler/Bjælker

Søjler og bjælker fremstilles typisk i vandrette støbeforme (runde søjler støbes dog lodret) og anvendes i alle former for byggerier både som enkeltelementer eller som dele i et robust statisk system, der uden brandisolering kan designes til at opfylde kravene til REI 180 (kan modstå en 3 timers standardbrand).

Elementerne leveres både til anvendelse i passiv, moderat og aggressiv miljøklasse. Den karakteristiske betonstyrke er vælges sædvanligvis i området fra 20 til 60MPa .

Tværsnitsdimensionerne for søjler vælges oftest til 120x120, 150x150, 180x180, 210x210, 240x240, 300x300, 360x360, 420x420 og 500x500 mm. Korresponderende bredder vælges for bjælker.

Både søjler og bjælker leveres forspændte, hvor der er behov for den yderligere stivhed.

Overflader defineres oftest efter Bips A24. Med mindre andet aftales, er der sædvanligvis tale om normalt kravniveau. 

Tolerancer defineres oftest med baggrund i Hvor går grænsen? Beton - in situ, elementer og montage 

Søjle/bjælkeelementer leveres CE-mærkede i henhold til DS/EN 13225 

Søjle/bjælkeelementers bæreevne eftervises i henhold til DS/EN 1992-1-1 (også kaldet EC 2)

Søjle/bjælkeelementers brandmodstandsevne, benævnt REI 60, REI 120 eller REI 180, eftervises i henhold til DS/EN 1992-1-2 (også kaldet EC2-2)

Eftervisning af bæreevne og brandmodstandsevne foretages ved hjælp af Betonelement-Foreningens beregningsprogrammer.

Relateret indhold