Betonelement-Foreningen

Vægelementer

Vægelementer fremstilles typisk i vandrette støbeforme og anvendes i alle former for betonelementbyggeri som bærende eller ikke-bærende vægge.

Elementerne leveres sædvanligvis til anvendelse i passiv miljøklasse. Den karakteristiske betonstyrke er normalt 20, 25 eller 30 MPa.

Som standard leveres elementerne i tykkelserne (100), 120, 150, 180, (200, 210), (230,240, 250) og 300mm, højder op til 3,75 m og bredder op til 9,2 m. (Tykkelser vist i parentes er afhængige af den enkelte fabrik).

Overflader defineres oftest efter Bips A24. Med mindre andet aftales, er der sædvanligvis tale om normalt kravniveau. 

Tolerancer defineres oftest med baggrund i Hvor går grænsen? Beton - in situ, elementer og montage 

Vægelementer leveres CE-mærkede i henhold til DS/EN 14992. 

Vægelementers bæreevne eftervises i henhold til DS/EN 1992-1-1 (også kaldet EC 2)

Vægelementers brandmodstandsevne, benævnt REI 60, REI 120 eller REI 180, eftervises i henhold til DS/EN 1992-1-2 (også kaldet EC2-2) 

Eftervisning af bæreevne og brandmodstandsevne foretages ved hjælp af Betonelement-Foreningens beregningsmoduler.

Relateret indhold