Betonelement-Foreningen

Vægelementer

Vægelementer fremstilles typisk i vandrette støbeforme og anvendes i alle former for betonelementbyggeri som bærende eller ikke-bærende vægge.

Elementerne leveres sædvanligvis til anvendelse i passiv miljøklasse. Den karakteristiske betonstyrke er normalt 20, 25 eller 30 MPa.

Som standard leveres elementerne i tykkelserne (100), 120, 150, 180, (200, 210), (230,240, 250) og 300mm, højder op til 3,75 m og bredder op til 9,2 m. (Tykkelser vist i parentes er afhængige af den enkelte fabrik).

Overflader defineres oftest efter Bips A24. Med mindre andet aftales, er der sædvanligvis tale om normalt kravniveau. 

Tolerancer defineres oftest med baggrund i Hvor går grænsen? Beton - in situ, elementer og montage 

Vægelementer leveres CE-mærkede i henhold til DS/EN 14992. 

Vægelementers bæreevne eftervises i henhold til DS/EN 1992-1-1 (også kaldet EC 2)

Vægelementers brandmodstandsevne, benævnt REI 60, REI 120 eller REI 180, eftervises i henhold til DS/EN 1992-1-2 (også kaldet EC2-2) 

Eftervisning af bæreevne og brandmodstandsevne foretages ved hjælp af Betonelement-Foreningens beregningsprogrammer.

Vægelementer af letbeton

Elementerne anvendes i alle sikkerhedsklasser som bærende og ikke bærende vægge - også over 5 etager.

Vægelementer fremstilles i størrelser op til ca. 3 x 7,5m, og elementerne kan vendes således, at højden kan være de 7,5m.

Elementerne leveres i forskellige styrker og densiteter afhængig af anvendelse.

EXPAN_Vaegge4.jpg

Produktdata
Målforhold, densiteter og tolerancer m.v. varierer lidt fra producent til producent. De data, som er anført i dette afsnit, er derfor blot til generel orientering. Kontakt de enkelte medlemmer for mere præcise oplysninger.

Elementerne leveres med indstøbt transport- og svindarmering.

Mål, vægt og egenskaber

Længde op til 7500 mm
Højde op til 3000 mm
Tykkelse 100, 120, 150, 180, 200, 220, 240 mm
Trykstyrker 6, 8, 10, 15 MPa
Middeldensiteter 1200, 1350, 1550, 1850, 2000 kg/m3
Fugtforhold ved levering 10-20 %
Svind 0,8 ‰
Overflader
Se nærmere beskrivelse
- Finkornet
- Grov/tæt
- Grov/åben

Relateret indhold