Grøn omstilling

At få nedbragt CO2 aftrykket, er det vigtigste fokus for betonelementproducenterne. Derfor handler mange af deres initiativer om dette – lige fra optimering af betonrecepter, elementkonstruktioner og optimering af produktionen. Derudover samarbejdes der om et værktøj til udarbejdelse af EPD´er (Miljøvaredeklarationer) hos LCA Norge. Betonelement-Foreningen er liges med i flere forskningsprojekter og en del af Bæredygtig Beton Initiativet under Dansk Beton. Læs mere om alle indsatserne her på siden.

Optimering af betonrecepter

Betonrecepterne optimeres på produktionsstederne og betonklubben i Betonelement-Foreningen bidrager med øge viden om den komplekse kemiske proces, der opstår når materialerne til betonen blandes. Det er nemlig en svær proces når CO2 aftrykket skal reduceres i betonen.

Optimering af betonelementkonstruktioner (statik)

Som elementproducent er statik en stor del af hverdagen og konstruktionerne skal regnes godt igennem, når CO2 aftrykket skal reduceres. Betonelement-Foreningen har tidligere deltaget i et Innovationsprojekt, hvor programmet Optum CS blev grundlagt. Det er en beregningsværktøj til betonelementer, hvor producenter og rådgivere kan optimere armering og brug af beton i forhold til statikken for bygningen. Betonelement-Foreningen afholder erfagruppemøder hver tredje måned, hvor nye dele af programmet præsenteres så den nyeste viden deles og implementeres i produktionerne.

Forskningsprojekter

Betonelement-Foreningens medlemmer indgår hele tiden i forskningsprojekter – lige fra PhD-projekter til større forskningsprojekter. Betonelement-Foreningen er derfor åbne overfor samarbejde med landets universiteter, GTS-institutter, leverandører og eksperter på området, der kan være med til at forny viden.

EPD - miljøvaredeklarationer

Betonelement-Foreningens medlemmer anvender også EPD'er (Environmental Product Declaration) til at dokumentere elementernes miljømæssige egenskaber. Det giver kunderne viden om, hvor meget CO2 de forskellige typer af elementer udleder, fra de produceres, til de rives ned og genanvendes. Deklarationerne er tredjeparts verificeret og udarbejdet i henhold til ISO 14025 og EN15804.

Branche-EPD'er versus projekt-EPD'er

Det er vigtigt at skelne mellem branche-EPD'er og projekt-EPD'er. Branche-EPD'erne blev udarbejdet i 2019 som et grundlag for, hvor producenterne var dengang. Branche-EPD'erne er stadig offentlige, fordi branchen måler sin udvikling i forhold til 2019. Projekt-EPD'erne er specifikt udarbejdet til et projekt og retvisende i forhold til, hvor producenterne er i dag. Derfor skal betonelementproducenterne altid kontaktes, hvis du ønsker at få de seneste muligheder præsenteret.

Producenternes produkt-EPD'er kan ligeledes hentes fra EPD Danmark og LCA Norges hjemmesider. Men husk at kontakte producenterne, hvis du vil have projektspecifikke EPD'er og tal at regne med.

I Dansk Beton kan medlemmerne deltage i erfamøder, der omhandler brug af EPD-værktøj og udveksle erfaringer med værktøjet.

DOWNLOAD EPD'ER

Bæredygtig Beton initiativet

Bæredygtig Beton handler om at gøre det bedst mulige for mennesker og miljø, uden at det skader fremtidige generationers muligheder. Der er flere parametre for bæredygtighed: miljø, æstetik og social ansvarlighed.

Som byggemateriale er beton både naturligt, højteknologisk, økonomisk, sikkert, fuld af muligheder og så kan det give byggeri og anlæg stor æstetisk værdi. Det er et uundværligt materiale i moderne bygninger. Læs mere om Bæredygtig Beton Initiativet her.