Teknik og design

Medlemsvirksomhederne i Betonelement-Foreningen samarbejder om at stille viden om betonelementbyggerier til rådighed for både studerende, projekterende og udførende. Den viden og meget mere er samlet i lang række publikationer, regneark og beregningsprogammer, som kan downloades herunder.

Samarbejdet med førende eksperter indenfor de forskellige specialistområder har på flere felter ledt til ny viden, som har ført til en væsentlig bedre udnyttelse af kapaciteten af de materialer, der indgår i betonelementer - den nye viden placerer betonelementer endnu højere på positivlisten over de mest bæredygtige byggematerialer. 

Tolerancer

På tolerancer.dk kan du nemt finde de enkelte tolerancer for forskellige elementer og montage.

Hvis du har behov for en samlet oversigt over tolerancer for betonelementers hovedmål samt supplerende tolerancer kan du se nedenstående oversigt fra juni 2016.

Se oversigten over tolerancer for betonelementers hovedmål

Gå til tolerancer.dk