Betonvareforeningen

Betonvareforeningen er en medlemsorganisation for producenter af bl.a. betonsten, betonblokke, fliser, støttemure, kantsten, trappesten, park- og gadeudstyr samt komponenter til afløbssystemer som f.eks. rør og brønde samt betonblokke. Betonvareforeningen er en sektion i DI Byggeri og medlem af branchesammenslutningen Dansk Beton. Foto: IBF

Ny udbudsforskrift for brolægning

Efter en gennemgang af udbudsforskriften for brolægning af januar 2017 blev det i 2020 konkluderet, at denne AAB skulle revideres. Revisionen blev gennemført i 2021, og den nye udbudsforskrift for brolægning blev offentliggjort på vejregelportalen i januar 2022. Revisionen er gennemført af en arbejdsgruppe under vejregelgruppen for brolægning.

Læs mere her.

Jesper Ketelsen

Jesper Ketelsen

Chefkonsulent