Om Betonvareforeningen

Betonvareforeningen er en forening i DI Byggeri og er medlem af branchesammenslutningen Dansk Beton.

Betonvareforeningen består af størsteparten af de virksomheder, som arbejder i et produktmæssigt fællesskab inden for afløb, belægning og blokke.

Medlemmerne fremstiller et bredt sortiment inden for betonsten, fliser, støttemure, kantsten, trappesten og park- og gadeudstyr, komponenter til afløbssystemer, f.eks. rør og brønde samt betonblokke.

På vegne af medlemmerne arbejder Betonvareforeningen med fælles tekniske og markedsføringsmæssige forhold samt profilering af branchen, eksempelvis

  • at informere om brugen af medlemmernes produkter
  • at fremme den enkelte virksomheds evne til at styre kvaliteten
  • at deltage i udarbejdelsen af normer og standarder
  • at profilere branchen og dens produkter over for beslutningstagere og det omkringliggende samfund

Alle medlemsvirksomheder skal være tilsluttet en kontrolordning eller et akkrediteret certificeringsorgan for de produkter, som hører under Betonvareforeningens område.

Jesper Ketelsen

Jesper Ketelsen

Chefkonsulent