Bygværker

Bygværker kan være store specialbrønde, indløbskonstruktioner til rørbassiner eller lignende. Bygværker fremstilles på fabrikken efter tegning, hvor fald, koter til ind- og udløb, dimensioner på ind- og udløb mv. skal være angivet.

Der vil ofte være en tidsmæssiggevinst ved at få et bygværk støbt på en fabrik frem for at støbe det på stedet.

Bygværker er specialproduktion, så der vil være leveringstid. Store bygværker kan veje op til 25 ton, så det er vigtigt at planlægge transport og sætning af bygværket, så det samme løftegrej kan anvendes.

Relaterede publikationer