Betonvareforeningen

Hydraulik

Hydraulik er et vigtigt område inden for afløbssystemer.

Korrekt dimensionering af et afløbssystems hydrauliske kapacitet er vigtigt, da underdimensionering kan medføre store udgifter og miljøbelastning af recipienter. Betonrørsbranchen har arbejdet meget med problematikken gennem årene.

Lægningsforhold og -kvaliteten har stor betydning for den aktuelle afløbslednings vandføring og selvrensningsevne.

Hvilke ruheder der bør anvendes ved dimensionering af afløbsledninger kan bl.a. læses i publikationen "Praktiske forekommende ruheder i afløbssystemer" af PH Consult.