Valg af beton

Ved valg af beton skal følgende specificeres:

Kontrolklasse

Kontrolklasser betegnes med L, N eller S for hhv. lempet, normal og skærpet kontrolklasse. Hvis ikke andet er anført, kan det forventes, at der anvendes normal kontrolklasse.

Trykstyrkeklasse

Betons trykstyrkeklasse er udtryk for den karakteristiske trykstyrke i MPa ved 28 døgns hærdning og angives som f.eks. C20/25, hvor første tal angiver cylindertrykstyrken og andet tal angiver terningestyrken.

Eksponeringsklasse

DS/EN 206 definerer 18 forskellige eksponeringsklasser, der beskriver de miljøpåvirkninger, hver konstruktionsdel kan være påvirket af afhængigt af risikoen for:

  • Korrosion forårsaget af karbonatisering
  • Korrosion forårsaget af chlorider fra andet end havvand
  • Korrosion forårsaget af chlorider fra havvand
  • Frost-tø-påvirkning
  • Kemisk påvirkning

Chloridklasse

Beton skal opfylde krav til maks. chloridindhold defineret i DS/EN 206 ved chloridindholdsklasser, der betegnes fx Cl 0,20, hvilket betyder at krav til maks. chloridindhold er 0,20.

Maks. stenstørrelse

Nominel maksimal kornstørrelse for tilslag skal specificeres ud fra geometrien af den aktuelle konstruktion og armeringens tæthed.

Konsistens

Betonens konsistens ved levering skal specificeres enten ved angivelse af en tilstræbt værdi eller ved en konsistensklasse som defineret i DS/EN 206.

Publikationer