Foto: Colourbox

01.07.21 Betonelement-Foreningen Nyheder

Justeringer i anvisninger

Der er fundet et par småfejl i to dokumenter. Fejlene er bekræftet og er ved at blive rettet.

Manglende tekst i DS/EN 1992-1-1 FU:2021 og DS/EN 1992-1-1 DK NA: 2021

Der er fundet en mangel i DS/EN 1992-1-1 FU:2021 og DS/EN 1992-1-1 DK NA: 2021. Det omhandler manglende tekst under punkt 3.1.4(1) "Krybning og svind". 

Som punkt 3.1.4(1) Krybning og svind er formuleret nu, så gælder kravet angående dokumentation af krybning og svind for al beton uanset typen af tilslag. Dette er ikke hensigten, da kravet alene er gældende, hvis der bliver anvendt nedknust procestilslag eller genanvendt tilslag i de angivne mængder. Kravet kan genfindes i DS/EN 206 DK NA anneks E.

Fejlen er bekræftet af formanden for standardiseringsudvalget S-1992, og Dansk Standard arbejder på at rette fejlen.

Uoverensstemmelse mellem Bygningsreglementet BR 18 og SBi-anvisning 271

Der er fundet en uoverensstemmelse mellem Bygningsreglementet BR 18, bilag 3, tabel 2 og SBi-anvisning 271, 3. udgave, tabel 18. Uoverensstemmelsen vedrører kontrol af statisk dokumentation.

Det er bekræftet af en af forfatterne bag SBi-anvisning 271, at der kommer en ny tabel 18 i anvisningen ved næste opdatering.

Relateret indhold